3 lutego| Wiadomości

Statystyka Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN

W dniu wczorajszym (02.02.2019) administracja generalna podała statystykę Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zestawienie światowe ujęto w kilka grup tematycznych. […]

W dniu wczorajszym (02.02.2019) administracja generalna podała statystykę Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zestawienie światowe ujęto w kilka grup tematycznych. Dane obejmują informacje, jakie spływały do domu generalnego przez cały rok. Przyjęto również metodę porównawczą, która ukazuje trendy rozwoju Zgromadzenia, a także rejony, w których doświadczamy regresu. Problem stanowił fakt, że wielu oblatów migruje, przebywając często poza swoimi jurysdykcjami, do których przynależą.

W poniższej tabeli ujęto oblatów według macierzystego regionu. Stąd na przykład misjonarze z Zambii, pomimo, że należą do Prowincji Stanów Zjednoczonych, ujęci zostali w regionie Afryka-Madagaskar. Podobnie rzecz wygląda w odniesieniu do scholastyków studiujących w Rzymie – wliczeni zostali do swoich własnych jurysdykcji.

Pomimo faktu, że liczba oblatów-ojców oraz oblatów-braci spadła w zestawieniu z zeszłym rokiem, budzącym nadzieję faktem, jest wzrost liczby oblatów w formacji pierwszej: scholastyków i braci na ślubach czasowych:

Rozpoczynając zestawienie szczegółowe, należy spojrzeć na zarząd centralny, który liczy 38 oblatów, w tym 36 ojców i 2 braci zakonnych. W jego skład wchodzi oczywiście: ojciec generał, radni generalni, odpowiedzialni za dzieła na poziomie całego zgromadzenia, czy wreszcie superior domu generalnego wraz ze wspólnotą.

Poniżej przedstawiono zestawienia według regionu oraz poszczególnych prowincji, delegatur i misji. Zachowując metodologię przygotowania bieżącej statystyki, ujęto również pozycję “diakoni”, przy czym w rozumieniu twórców nie jest to diakonat, jako etap formacji do prezbiteratu, ale chodzi tutaj o diakonat stały, przyjęty przez niektórych oblatów-braci. W tabelach wyróżniono jurysdykcje, które przynależą do Polskiej Prowincji. W przypadku zestawienia Afryka-Madagaskar, zaznaczono również Prowincję Kamerunu, która przez lata kształtowała się pod opieką polskich oblatów, póki nie osiągnęła stabilności personalnej, aby stanowić odrębną jurysdykcję zgromadzenia.

Region Afryka-Madagaskar

Region Ameryka Łacińska

Region Azja-Oceania

Region Stany Zjednoczone-Kanada

Prowincja Wniebowzięcia NMP w Kanadzie jest samodzielną jurysdykcją zgromadzenia, zaznaczono ją jednak w zestawieniu, jako powiązaną z naszą prowincją ze względu na ścisłą współpracę między naszymi prowincjami.

Region Europejski

Formacja pierwsza w Zgromadzeniu:

W 2018 roku zmarło 92 oblatów (w tym jeden biskup, 81 ojców i 10 braci).

Zgromadzenie opuściło 33 oblatów (15 scholastyków nie odnowiło ślubów czasowych, jeden scholastyk został zwolniony z oblacji czasowej, dwóch kleryków zostało wydalonych ze zgromadzenia, jeden brat zakonny nie odnowił ślubów czasowych, 5 kapłanów zostało wydalonych ze zgromadzenia, 6 ojców zostało przeniesionych do stanu świeckiego, 3 oblatów-kapłanów przeszło do duchowieństwa diecezjalnego). Warto zaznaczyć, że liczba odejść – choć jest wysoka i zawsze dla zgromadzenia bolesna – na przestrzeni ostatnich lat jest niska.

(pg) – oblaci.pl