6 lutego| Wiadomości

„Metafora chrześcijańskiego odrodzenia” w Lizbonie

„Metafora chrześcijańskiego odrodzenia” – tak portugalscy komentatorzy określili wyznaczenie delty rzeki Tag w Lizbonie jako miejsca obchodów centralnych Światowych Dni […]

„Metafora chrześcijańskiego odrodzenia” – tak portugalscy komentatorzy określili wyznaczenie delty rzeki Tag w Lizbonie jako miejsca obchodów centralnych Światowych Dni Młodzieży w 2022 roku.

W 1967 roku w okolicy doszło do intensywnych powodzi, w wyniku których życie straciło około 700 mieszkańców lizbońskiej aglomeracji. Tereny te zasiedlone były przez miejscową biedotę, która zamieszkiwała w barakach i to ta grupa stała się ofiarami klęski żywiołowej.

Rejon ten jeszcze do niedawna był wielkim składowiskiem śmieci. Teraz jednak mocno odżywa, przekształcając się w miłe dla oka multifunkcyjne tereny. To, co jeszcze niedawno było mocno zanieczyszczone, teraz staje się symbolem nadziei i radości.

Jak oceniły miejscowe media – w całej Portugalii nie ma innego miejsca tak naznaczonego chrześcijańską ideą odradzania się, jak to. Do dyspozycji organizatorów spotkania młodzieży z papieżem ma zostać przekazane przez władze miasta 90 hektarów porośniętych trawą nieużytków.