Rozważanie na czwartek, 14 marca

Mt 7,7-12 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem […]

Mt 7,7-12
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».

„Każdy, kto prosi, otrzymuje”, ale nie byle co, nie zawsze to, o co prosi, i nie od razu, gdy prosi. Bóg jest kochającym i odpowiedzialnym ojcem, dlatego tym, którzy Go proszą, daje to, co naprawdę dobre i potrzebne. Modlitwa powinna być oparta na zaufaniu, a nie bezwzględnym oczekiwaniu otrzymania. W końcu przed Bogiem każdy z nas jest dzieckiem, często bardzo rozkapryszonym.

o. Mariusz Urbański OMI

WYDARZENIA Czytaj więcej
NAJNOWSZE WPISY: