Rozważanie na środę, 27 marca

Mt 5,17-19 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. […]

Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Jezus wypełnił Prawo i Proroków. W Nim wypełniły się wszystkie zapowiedzi o Mesjaszu. Ale wypełnił je także w innym sensie. Wypełnił je Miłością. Bez Jezusa Stary Testament jest jak szkielet. Jezus go ożywia, nadaje głębszy sens. Naszą drogę wiary rozwijajmy poprzez pogłębianie relacji przyjaźni z Jezusem, a nie perfekcyjne wypełnianie Prawa.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.