Rozważanie na czwartek, 28 marca

Łk 11,14-23 Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były […]

Łk 11,14-23
Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza».

Czy w twoim sercu panuje harmonia i pokój? A może trwa nieustanna walka? O co toczy się ten bój i kto ma przewagę? Czy już zaprosiłeś Jezusa do tej walki? Czy oddałeś Mu wszystkie aspekty swojego życia? Czy są sprawy, które chcesz przed Nim ukryć, sam je rozwiązać lub po prostu o nich zapomnieć? Nie bój się oddać Mu wszystkiego, tylko On może wprowadzić pełną harmonię w twoim wnętrzu.

o. Mariusz Urbański OMI

WYDARZENIA Czytaj więcej
NAJNOWSZE WPISY: