29 kwietnia| Wiadomości

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Dziś polski Kościół obchodzi Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Data ta nie jest przypadkowa. Obchodzony jest on w rocznicę wyzwolenia obozu […]

Dziś polski Kościół obchodzi Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Data ta nie jest przypadkowa. Obchodzony jest on w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau, jako dziękczynienie księży-więźniów za uwolnienie z rąk prześladowców.

Podczas drugiej Wojny Światowej w obozie w Dachau przebywało 2700 duchownych, w tym około 1700 z Polski. Więźniowie byli zmuszani tam do wyniszczającej pracy na torfowiskach i w piaskarniach. Wielu z nich poddanych zostało także zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznym. Księżom nie wolno było odprawiać mszy świętych, odmawiać brewiarza, modlić się i mieć przy sobie jakiegokolwiek przedmiotu kultu. Zakazano również duchowej pomocy umierającym.

Łącznie w Dachau zmarło 868 księży Polaków, czyli 90 procent ogółu duchownych, którzy zginęli podczas II wojny światowej na zachodzie Europy. Wyzwolenia doczekało 856 kapłanów.

Księża więzieni w Dachau zawierzyli swoje życie Świętemu Józefowi Kaliskiemu i przyrzekli, że jeśli przeżyją, będą pielgrzymować do miejsca jego kultu. Po wojnie, każdego roku w rocznicę wyzwolenia obozu przybywali do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Obecnie tradycję tę kontynuują inni duchowni.

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 2002 roku. Upamiętnia kapłanów męczenników, więźniów obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej oraz prześladowanych w okresie PRL.