Nowenna do Ducha Świętego – modlitwa, która rozpala serce

Nowenna do Ducha Świętego rozpoczyna się w piątek przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego i trwa do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie. Niektórzy mają doświadczenie ogromnych owoców duchowych tej modlitwy. Dosłownie przemieniła ich serce.

Jak odmawiać nowennę do Ducha Świętego?
 1. Początek
  Hymn: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” lub sekwencję: „Przybądź, Duchu Święty” czy też inną pieśń do Ducha Świętego.
 2. Modlitwa wstępna
  Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 3. Modlitwa na poszczególne dni nowenny do Ducha Świętego (patrz niżej)
 4. Ojcze nasz…

 5. Modlitwa końcowa
  Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ PIERWSZY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

DZIEŃ DRUGI NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

DZIEŃ TRZECI NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

DZIEŃ CZWARTY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

DZIEŃ PIĄTY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

DZIEŃ SZÓSTY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

DZIEŃ SIÓDMY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

DZIEŃ ÓSMY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

DZIEŃ DZIEWIĄTY NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

 

za: Misyjne.pl


Papież Franciszek wyruszył w podróż do Rumunii

Ojciec Święty wyruszył w 30. zagraniczną podróż apostolską. W Rumunii spędzi trzy dni.

Pierwszy dzień podróży jest przeznaczony na spotkanie z przedstawicielami rumuńskiego społeczeństwa oraz najważniejsze wydarzenie ekumeniczne tej podróży, a mianowicie wizytę u patriarchy, w synodzie i katedrze prawosławnej Cerkwi, która jest w tym kraju wyznaniem większościowym. Na zakończenie dnia Franciszek spotka się z katolikami na Eucharystii w katedrze św. Józefa w Bukareszcie.

źródło: Radio Watykańskie


Granica ludzkich możliwości

Jest taka? Oczywiście. Człowiek nigdy nie będzie w stanie zrobić wszystkiego, bo nie jest Bogiem. Co nie zmienia faktu, że stać go na wiele. Ale i tak to, na co go stać nie zależy od niego.

Michalina Lewandowska została przez swojego narzeczonego i jego kumpla zaatakowana paralizatorem o napięciu 300 000 volt, mocno związana, wsadzona do kartonowego pudła i zakopana głęboko w ziemi. Diabelski plan pewnie by się udał, gdyby nie pierścionek zaręczynowy. To nim Michalina przecięła krepujące ją więzy i wygrzebała się z ziemi. Uspokoję - dwóch zwyrodnialców dopadła sprawiedliwość, a Michalina, która przeżyła niemożliwe pomału dochodzi do siebie.

Żołnierz Mattchew Croucher podczas misji w Afganistanie nadepnął na minę. Próbując ratować kolegów, rzucił się na granat. Kolegów uratował i sam przeżył. Choć wydaje się to niemożliwe.  Królowa Elżbieta II za ten czyn odznaczyła go Krzyżem Jerzego.

Sir Adrian Carton de Wiart, oficer Brytyjskiej armii zyskał sobie opinię żołnierza nie do zabicia. Na przestrzeni 60 lat walczył w trzech wielkich wojnach. W tym czasie został postrzelony w twarz, głowę, brzuch, nogę, kostkę, biodro i ucho. Stracił oko i rękę i sam amputował sobie palce jednej z dłoni. Jego towarzysze broni wspominali, że na froncie zawleczki granatów odrywał zębami i rzucał nimi jedyną ręką jaka mu pozostała. To nie wszystko. Sir Adrian przeżył dwie katastrofy lotnicze i uwolnił się z obozu jenieckiego. Zmarł w czasach pokoju w wieku 83 lat.

Todd Endris surfował sobie pewnego słonecznego dnia przy jednej z kalifornijskich plaż. I nagle zdarzyło się coś, co zdarza się raz na cztery miliony. Todda zaatakował trzymetrowy żarłacz biały. Gdyby nie deska, do której przylgnął z całych sił, pewnie już było by po zawodach. Z poszarpanymi plecami i rozerwaną do kości nogą czekał na cud. Cud się zdarzył. Nagle otoczyło go stado delfinów, które uniemożliwiło rekinowi dokończenie dzieła. Todd po półrocznej rekonwalescencji wrócił do surfowania.

Philippe Petit po raz pierwszy stanął na linie mając 16 lat. Najbardziej znanym wyczynem tego francuskiego linoskoczka jest przejście bez żadnych zabezpieczeń po linie rozpiętej między dachami dwóch budynków World Trade Center. Przejście to mało powiedziane. To był taniec na linie. Oglądając film Zemeckisa opowiadający te wydarzenia, trudno uwierzyć, że człowiek jest w stanie odpalić coś takiego. A jednak.

Polak, Andrzej Bargiel, wszedł z nartami na plecach na K2, po czym, jakby nigdy nic, zjechał na nich na dół.

Niemożliwych po ludzku rzeczy dokonywali więźniowie obozów koncentracyjnych i uczestnicy programów The Brain. Genialny umysł. Niemożliwych rzeczy dokonują ekstremalni sportowcy (np skacząc z kosmosu na ziemię) i ludzie, którzy całkowicie poświęcają swoje życie innym. Myślę, że ojciec Maksymilian Kolbe albo Matka Teresa z Kalkuty to dobre przykłady takiego ekstremalnego przekraczania ludzkich możliwości. Gdzie są te granice - nie wiemy. Jutro może się okazać, że ta ustanowiona dzisiaj znów została przesunięta. Nie wiemy gdzie są, ale wiemy, że są. To nie prawda, że człowiek je sobie ustala. Zwykle przyglądamy się tym, którym udało się przekroczyć jakieś granice. Ale w ich cieniu, często niewidoczni stoją ci, którym się nie udało. Choć być może walczyli  bardziej niż ci pierwsi. Są i takie historie, kiedy przegrywamy z własną słabością, kiedy coś okazuje się silniejsze od nas, kiedy po prostu dochodzimy do granicy własnych możliwości i musimy skapitulować. I co wtedy? Może najtrudniejszą do przekroczenia granicą jest zgoda na własną niemoc?

Adam Szefc Szewczyk


Słowo Boże w walce przeciwko złym myślom

Wydawnictwo WAM wznowiło nakład książki o. Leona Nieściora OMI, felietonisty naszego portalu.

Leon Nieścior OMI, doskonały znawca Ojców Pustyni, omawia “antyrretyczną” metodę walki ze złymi myślami, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i jego dzieła ‘O sporze z myślami’. Złe myśli, które powiązane są z działaniem złego ducha, można zwalczać jedynie za pomocą Słowa Bożego, jak czynił to Jezus na pustyni w czasie czterdziestodniowego postu. Trzy homilie Józefa Augustyna SJ w nagraniu stanowią praktyczne wprowadzenie do walki ze złymi myślami, przedstawionej przez Ewagriusza.

Gorąco zachęcamy do lektury i rozważań. Jeśli jednak nie macie czasu poczytać, na stronie wydawnictwa dostępny jest również audiobook. Znajdziecie go tutaj.


Rozważanie na piątek, 31 maja

Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Maryja pozostała na te trzy miesiące, aby pomóc Elżbiecie, odebrać poród i zobaczyć Jana. Nie myślała o sobie. Myślała i troszczyła się o innych. Zniszczyła w sobie egoizm i dzięki temu mogła się spotkać z Elżbietą. Maryjo! Pomóż nam nie być egoistami i wychodzić na spotkanie innym ludziom.

o. Krzysztof Machelski OMI

 


Już w sobotę kolejna edycja Lednicy 2000

Już w najbliższą sobotę, 1 czerwca, na Polach Lednickich odbędzie się 23. Spotkanie Młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem "Wiesz, że Cię kocham", a motywami przewodnimi będą dwa hasła - "opowiem Ci o spowiedzi" oraz "opowiem Ci o Eucharystii".

Hasło „Wiesz, że cię kocham” nawiązuje do przemówienia Jana Pawła II skierowanego do młodych w 1987 r. Papież wypowiedział wówczas zdanie: ”Musicie być mocniejsi, niż warunki, w jakich przyszło wam żyć”, wyjaśniając zarazem, że „człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany”.

Młodzi nad Lednicą będą w tym roku przeżywać Eucharystię, jako „ucztę grzeszników, którym przebaczono”. Ma to być prawdziwa uczta, kontynuacja historii celnika Mateusza, który wstał od stołu i poszedł za Jezusem. W ramach przygotowania i jako wyjaśnienie licznych symboli towarzyszących nam podczas Mszy św. zaplanowano wyjątkową procesję, w której przejdą piekarze z chlebem, winiarze z winem, koronczarki, kwiaciarki i wiele innych osób a wreszcie – wszyscy uczestnicy, którzy w liturgię Eucharystii wnoszą samych siebie, również jako dar.

W tym roku uczestnicy otrzymają lednicki rachunek sumienia „Poznaj moje serce”- będzie to praktyczny ale niekonwencjonalny przewodnik w drodze do sakramentu pokuty i pojednania.

Swoje słowo do lednickiej młodzieży skierował wczoraj także papież Franciszek:

" Szczególne pozdrowienie kieruję dzisiaj do młodzieży, która w sobotę przybędzie do Lednicy na Spotkanie Młodych. Niech chwile przeżywane w „polskiej Panamie”, jak nazywacie w tych dniach Lednicę, przenika entuzjazm waszej wiary, modlitwy, radości i wspólnego świętowania. "


Papież: Słowo Boże zapuszcza korzenie dzięki mocy Ducha Świętego

Podczas audiencji środowej Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl katechez poświęcony księdze Dziejów Apostolskich. Przypomniał, że opowiada ona o pielgrzymowaniu Ewangelii w świecie oraz ukazuje wspaniałe zespolenie Słowa Bożego z Duchem Świętym, które zapoczątkowuje czas ewangelizacji. Głównymi bohaterami Dziejów Apostolskich jest żywa i skuteczna „para”: Słowo oraz Duch.

Ojciec Święty zauważył, że Słowo staje się skuteczne dzięki Duchowi Świętemu, który nadaje mu niezwykłą dynamikę, oczyszcza je oraz czyni nosicielem życia.

Papież – słowo dzięki mocy Ducha staje się zasiewem życia

“ W Biblii mamy przedstawione różne historie, ludzkie słowa; ale jaka jest różnica pomiędzy Biblią i księgą historii? Słowa Biblii są natchnione przez Ducha Świętego, który daje im wielką siłę, zupełnie inną siłę oraz pomaga, aby to słowo stało się zasiewem świętości, zasiewem życia, aby było skuteczne – zauważył Papież. – Kiedy Duch Święty nawiedza ludzkie słowo, staje się ono dynamiczne, jak «dynamit», to znaczy zdolne do rozpalenia serc i przezwyciężania schematów, sprzeciwów oraz murów podziału, otwierając nowe drogi i poszerzając granice ludu Bożego. To zobaczymy podejmując te katechezy, w oparciu o księgę Dziejów Apostolskich. ”

Ojciec Święty zauważył, że chrzest w Duchu Świętym staje się doświadczeniem, które pozwala wejść w osobistą komunię z Bogiem oraz uczestniczyć w jego powszechnej woli zbawczej zdobywając dar parezji, odwagi, czyli zdolność do wypowiadania słowa „jako dzieci Boże”, nie tylko jako ludzie, ale właśnie jako dzieci Boże. To słowo jest jasne, wolne, skuteczne, pełne miłości do Chrystusa i innych ludzi. Papież podkreślił, że ten Boży dar otrzymujemy za darmo oraz w swoim czasie. Pan udziela wszystkiego za darmo. Zbawienia się nie nabywa, nie płaci się za nie. Jest ono całkowitym darem.

Ojciec Święty przypomniał, że zmartwychwstały Jezus zachęca uczniów do cierpliwego oczekiwania oraz zawarcia przymierza z czasem, który nadal pozostaje częścią świętej historii Boga z jego ludem. To nie uczniowie tworzą sobie misję, ale zostaje im powierzona w mocy Ducha, aby mogli dawać świadectwo o Bożej miłości, aż po krańce świata.

Papież – moc Boga zwycięża wszystko

“ Apostołowie razem przeżywają to oczekiwanie, jako rodzina Pana, w górnej sali czyli w Wieczerniku, którego mury nadal są świadkami daru, poprzez który Jezus wydał się swoim uczniom w Eucharystii. A jak oczekują na siłę, dýnamis Boga? Modląc się w jedności i z wytrwałością – podkreślił Franciszek. – To modlitwą pokonuje się bowiem samotność, pokusę, podejrzliwość i otwiera się serce na komunię. Obecność kobiet i Maryi, matki Jezusa, potęguje to doświadczenie: one jako pierwsze nauczyły się od Mistrza dawać świadectwo wierności miłości i siły komunii, która zwycięża wszelki strach. ”

 

źródło: Radio Watykańskie


Siostry będą modlić się za księży

Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce rozpoczynają dziś 9-tygodniową modlitwę w intencji księży. Każdego dnia o 20.30 siostry będą się spotykały na modlitwie różańcowej, do której zapraszają wszystkich - kapłanów i osoby świeckie.

Jak powiedziała siostra Maksymilla Pliszka, przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, siostry podjęły 9-tygodniową nowennę, "mając na uwadze powierzoną im przez Boga misję, realizowaną aktualnie w obliczu trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele w Polsce.

"Codziennie od 30 maja do 1 sierpnia 2019 roku będziemy spotykać się w naszych wspólnotach na modlitwie różańcowej o godzinie 20.30, by rozważać tajemnice światła. Ofiarujemy je w następujących intencjach: o pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani, o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych, w intencji wynagradzającej za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu. Trwając w duchowej więzi i zatroskaniu o Kościół Święty, zapraszamy kapłanów i osoby świeckie do włączenia się w tę nowennę" - powiedziała siostra Maksymilla Pliszka.


Biało-czerwony sportowy dzień

Wczoraj rodzimi kibice mieli powody do zadowolenia. Podczas rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostw Świata U-20 Polacy zremisowali bezbramkowo z reprezentacją Senegalu, dzięki czemu zapewnili sobie miejsce w 1/8 finału.

Tymczasem polskie siatkarki wygrały z Brazylijkami 3:2 (25:20, 25:22, 26:28, 18:25, 15:9) w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w holenderskim Apeldoornie. To czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w piątym spotkaniu w tych rozgrywkach.

W czwartek na zakończenie rywalizacji w Apeldoornie zespół trenera Jacka Nawrockiego o 16.30 zmierzy się z Holenderkami, a polscy młodzi piłkarze na dniach poznają swoich rywali w fazie pucharowej.


Dołącz do Akcji Ratunkowej

Podczas gdy grupy Together już są w trasie, pogoda w Polsce zdaje się w końcu unormować. Prognozy zapowiadają, że od weekendu już przez dłuższy czas ma się utrzymać temperatura ponad 20°C. Jeżeli jeszcze nie wyciągnęliście rowerów z piwnic i garażów, to najwyższy czas. Jeżeli już to zrobiliście, pora dołączyć do Akcji Ratunkowej!

Oprócz szlifowania formy możesz ofiarować swój wysiłek w konkretnej intencji, w intencji Europy.

O co chodzi?​

Europa – nasz dom. Niszczony. Dewastowany. Obdarty z wartości. Gdzie depcze się ludzką godność i morduje najbardziej bezbronnych w imię wolności człowieka. Gdzie brakuje Boga. Rusza Akcja Ratunkowa! Zostań Ratownikiem. Ofiaruj swój wysiłek lub modlitwę w intencji o nawrócenie Europy. Za każdy pokonany kilometr chcemy 1 raz pomodlić się modlitwą "Zdrowaś Mario".

Pokonuj kilometry​

Rower, bieganie, nordic walking, kajak – każdy sposób wymagający wysiłku jest dobry. Ratownikami Kilometrowymi mogą zostać wszyscy aktywnie spędzający czas wolny. Przebyte kilometry mierzymy za pomocą aplikacji Endomondo. Wystarczy dołączyć do wyzwania i rejestrować swoją aktywność. Trzonem grupy jest NINIWA Team. Jeżeli jedziesz na wyprawę i nie chcesz martwić się o dodawanie kilometrów za całą grupę, napisz do nas na info@niniwateam.pl.

Módl się

Ratownikami Modlitewnymi mogą zostać wszyscy, którzy modlitwą włączą się do akcji. Dodatkowo stale modlą się w naszej intencji modlą się siostry Karmelitanki z Kodnia nad Bugiem. Żeby dodać swoją modlitwę, należy pomodlić się a następnie wypełnić formularz powyżej. Modlimy się modlitwą "Zdrowaś Maryjo". Jeżeli modlisz się całą wspólnotą, napisz do nas na info@niniwateam.pl

Więcej o akcji na stronie www.akcjaratunkowa.pl