Rozważanie na niedzielę, 12 maja

J 10,27-30 Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję […]

J 10,27-30
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Gdy będę słuchał głosu Jezusa, to nikt i nic mnie nie wyrwie z ręki Pasterza! Ani ucisk, ani pokusy, ani nawet śmierć. A zależne to jest od tego, czy Go słucham i czy odróżniam Jego głos od innych dźwięków tego świata.

o. Krzysztof Machelski OMI