20 maja| Wiadomości

Papież: Miłość Chrystusa przemienia serce z kamienia w serce z ciała

We wczorajszym rozważaniu przed modlitwą Regina Coeli Papież Franciszek nawiązał do „mowy pożegnalnej” wygłoszonej przez Jezusa w Wieczerniku. Pojawia się […]

We wczorajszym rozważaniu przed modlitwą Regina Coeli Papież Franciszek nawiązał do „mowy pożegnalnej” wygłoszonej przez Jezusa w Wieczerniku. Pojawia się w niej temat nowego przykazania. Ojciec Święty postawił pytanie o jaką nowość chodzi? Dawne przykazanie znane od wieków stało się nowym, ponieważ zostało uzupełnione dodatkiem: „jak Ja was umiłowałem”.

To Jezus, który oddał życie za ludzi jest ostateczną normą miłości. Jest to miłość samego Boga, która staje się powszechna, bezwarunkowa i nie ma granic.

Papież – kochać miłością Jezusa

“ Jezus umiłował nas jako pierwszy, umiłował nas pomimo naszych kruchości, naszych ograniczeń i ludzkich słabości. To On uczynił nas godnymi Jego miłości, która nie zna granic i nigdy się nie kończy. Dając nam nowe przykazanie, prosi nas, abyśmy się wzajemnie miłowali nie tylko i nie tyle naszą miłością, ile Jego miłością, którą Duch Święty wlewa do naszych serc, jeśli błagamy Go z wiarą. W ten sposób – i jedynie w ten sposób – możemy miłować się wzajemnie nie tylko tak, jak sami miłujemy, ale jak On nas umiłował, to jest o wiele więcej. Bóg nas bowiem miłuje znacznie bardziej niż my miłujemy samych siebie. ”

Ojciec Święty podkreślił, że ta miłość czyni nas nowymi ludźmi, braćmi i siostrami oraz nowym Ludem Bożym, w którym wszyscy są powołani, aby kochać Chrystusa oraz w Nim miłować się wzajemnie. Ta miłość objawiająca się w krzyżu przemienia nasze serce kamienne w serce z ciała. Kochając na miarę Jezusa możemy przezwyciężać bariery własnych słabości i uprzedzeń, tworzyć mosty oraz budować powszechne braterstwo.
Po odmówieniu z wiernymi modlitwy Regina Coeli Franciszek przypomniał o wczorajszej beatyfikacji Marii Guadelupe Ortiz de Landázuri, wiernej świeckiej z Opus Dei, której świadectwo nazwał wzorem dla kobiet chrześcijańskich zaangażowanych w działania społeczne i badania naukowe. Pozdrowił również obecnych pielgrzymów.

źródło: Radio Watykańskie