Rozważanie na czwartek, 23 maja

J 15,9-11 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! […]

J 15,9-11
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Słowa o wytrwaniu w miłości Chrystusa zawsze przypominają mi adorację Najświętszego Sakramentu, z której chcę wyjść i uciec. Wydaje mi się, że tam nic się nie dzieje. Na to Jezus: „Wytrwajcie w miłości mojej”. Te słowa trzeba sobie przypominać także w chwili pokusy. Gdy wydaje mi się, że nic się nie stanie, jak zrobię to czy tamto. A Jezus mówi: „Wytrwajcie w miłości mojej!”.

o. Krzysztof Machelski OMI