Rozważanie na wtorek, 18 czerwca

Mt 5,43-48 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A […]

Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Mamy zachowywać się na tym świecie tak, jak nasz Bóg Ojciec w niebie. Wyróżniamy się właśnie tym, że nie dzielimy ludzi, ale kochamy ich jednakowo i modlimy się nawet za tych, którzy wyrządzają nam zło. Pomódl się dzisiaj właśnie za tych ostatnich – tych, którzy z ciebie ostatnio się śmiali, kpili, obgadywali, żartowali, nie traktowali poważnie, ranili w jakikolwiek sposób.