27 czerwca| Wiadomości

Papież: w duszy chrześcijanina nie ma miejsca na egoizm

Do odnowienia życia we wspólnotach chrześcijańskich wezwał Papież w czasie audiencji generalnej kontynuując cykl poświęcony Dziejom Apostolskim. „Prośmy Ducha Świętego, […]

Do odnowienia życia we wspólnotach chrześcijańskich wezwał Papież w czasie audiencji generalnej kontynuując cykl poświęcony Dziejom Apostolskim. „Prośmy Ducha Świętego, aby uczynił z naszych wspólnot miejsca, w których można będzie przyjmować oraz praktykować życie nowe, dzieła solidarności i komunii, miejsca, w których liturgie będą spotkaniem z Bogiem, a także staną się komunią z naszymi braćmi i siostrami, miejsca, które będą bramami otwartymi na niebieskie Jeruzalem” – mówił Franciszek.

Ze względu na panujące w Rzymie wielkie upały audiencja generalna rozpoczęła się w Auli Pawła VI, gdzie z Papieżem spotkali się chorzy. Po pozdrowieniu i udzieleniu im błogosławieństwa Franciszek udał się na plac św. Piotra, gdzie czekali pozostali pielgrzymi. Chorzy mogli śledzić przebieg audiencji na wielkich ekranach.

W wygłoszonej katechezie Papież nazwał Kościół pierwotny w Jerozolimie, o którym pisze św. Łukasz, wzorem wszelkiej wspólnoty, ikoną braterstwa, która fascynuje.

Słuchanie, miłość, liturgia i modlitwa charakteryzują chrześcijan

“ Przyglądając się im widać, że żyli w wyraźnie określony sposób: – podkreślił Ojciec Święty – «Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach» (Dz 2, 42). Chrześcijanie pilnie słuchali didaché, czyli nauczania Apostołów; tworzyli wysoką jakość relacji międzyludzkich również poprzez wspólnotę dóbr duchowych i materialnych; uobecniali Pana przez «łamanie chleba», czyli Eucharystię, oraz rozmawiali z Bogiem na modlitwie. ”

Franciszek przestrzegł przed indywidualizmem i egoizmem w życiu, gdyż to nie jest stylem życia chrześcijanina.

W duszy chrześcijanina nie ma miejsca na egoizm

“ W duszy chrześcijanina nie ma miejsca na egoizm. Jeżeli twoje serce jest egoistyczne nie jesteś chrześcijaninem, jesteś człowiekiem światowym, którzy szuka tylko siebie i własnych korzyści – przestrzegał Papież. – Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze, że chrześcijanie przebywali razem i wszystko mieli wspólne (por. 2, 44), czyli jedność i wspieranie się są stylem życia ludzi wierzących. Bliskość i troska jeden o trugiego, nie po to, by kogoś obmawiać, ale aby sobie pomagać, zbliżać się do siebie. ”

Papież zaznaczył, że dzięki łasce otrzymanej na chrzcie chrześcijanie wchodzą w głęboką więź z bliźnimi i są powołani do dzielenia się oraz utożsamiania z drugim. Taka postawa pomaga także w prowadzeniu autentycznego życia liturgicznego. To wszystko sprawia, że Pan zapewnia rozwój takiej wspólnocie.

źródło: Radio Watykańskie