Rozważanie na środę, 10 lipca

Mt 10,1-7 Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i […]

Mt 10,1-7
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”».

Po raz pierwszy Jezus nazywa najbliższych uczniów apostołami, czyli posłanymi. Są wśród nich ludzie prości i wykształceni. Są oszuści, złodzieje, zdrajcy, samotni, żonaci, rybacy (niektórzy z małym przedsiębiorstwem), jak i lekarze czy urzędnicy. Warto pomyśleć, że wśród nich, wśród posłanych, aby ewangelizować, jest miejsce także dla ciebie i dla mnie.

o. Marcin Wrzos OMI