Photo by Mat Reding on Unsplash
4 września| Wiadomości

Watykan w ONZ: nie ująć nic z Praw Człowieka

Przepisy dotyczące ochrony istnień ludzkich nie mogą być tylko opisywane, lecz muszą być interpretowane w sposób ścisły – powiedział na […]

Przepisy dotyczące ochrony istnień ludzkich nie mogą być tylko opisywane, lecz muszą być interpretowane w sposób ścisły – powiedział na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Ivan Jurkovič zabrał głos, podsumowując konsultacje zmierzające do odświeżenia interpretacji Konwencji Praw Człowieka.

Sprawa dotyczy tzw. Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów skodyfikowanej w 1969 roku. Ma ona związek z umowami zawieranymi w formie pisemnej między państwami i reguluje niejasności, które mogą wyniknąć z zawierania owych porozumień.

Arcybiskup Jurkovič odniósł się przede wszystkim do konieczności ścisłego przestrzegania tych punktów umów międzynarodowych, które dotyczą praw człowieka. Jakakolwiek próba ingerencji w tym zakresie jest naruszeniem całej idei współpracy między państwami – podkreśla przedstawiciel Watykanu. Przypomniał on także obradującym w Genewie, że kraje, które zobowiązały się przestrzegać traktatu, nie są organami sądowymi ani nie mają władzy rozumienia praw człowieka po swojemu. Powinny one raczej dążyć do spójności swoich konstytucji ze wspólnie wypracowanymi przez narody konwencjami.

Każda interpretacja, która wykracza poza treść wiedeńskiego porozumienia, jest nieważna i byłaby szkodliwa, a nawet mogłaby przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Źródło: Vatican News / Eryk Gumulak SJ

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.