19 czerwca| Wiadomości

„Idę za Tobą”! Salwatoriańscy wolontariusze misyjni posłani z Kokotka na krańce świata

Na kilka tygodni, miesięcy, a może na rok? Ponad 60 młodych wolontariuszy zostało posłanych na placówki misyjne z Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, gdzie swój jubileusz 10-lecia świętuje Wolontariat Misyjny Salvator.

Wolontariat Misyjny Salvator to grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu salwatorianów, którzy – niczym współcześni apostołowie – idą na krańce ziemi, by głosić Chrystusa. Chcą wykorzystywać swój czas, umiejętności i chęć pomocy, żeby dzielić się wiarą oraz na różne sposoby głosić Dobrą Nowinę w świecie.

W trakcie całego roku formacyjnego wolontariusze przygotowują się do wyjazdów na spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich, które tym razem prowadziły do odpowiedzi na pytanie: „Dokąd idziesz, Panie? – Idę za Tobą!”. Ostatni zjazd został zorganizowany w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA. Do Kokotka członkowie wolontariatu Salvator – w sumie ok. 100 osób – przyjechali na cały długi czerwcowy weekend.

Zwieńczeniem roku formacyjnego jest posłanie misyjne. Taka uroczystość miała miejsce w sobotę w kaplicy pw. Świętych Młodzianków, skąd ponad 60 wolontariuszy zostało skierowanych m.in. do takich krajów jak Rumunia, Albania, Gruzja, czy Zambia.

Niektórzy wolontariusze spędzą tam jedynie kilka tygodni, inni – nawet cały rok. Jak tłumaczy ks. Mirosław Stanek SDS, dyrektor Wolontariatu Misyjnego Salvator, do ich zadań najczęściej będzie należeć organizowanie wolnego czasu ubogim dzieciom połączone z ewangelizacją, ale – w zależności od placówki – potrzeby są różne, np. opieka nad niepełnosprawnymi czy prace budowlane.

– Powołanie misyjne rodziło się we mnie już od dłuższego czasu. W zeszłym roku wyjechałem na miesiąc do Albanii, żeby zobaczyć, jak wygląda praca wolontariusza. Po tym doświadczeniu zdecydowałem, że chcę pojechać na dłuższą misję do Afryki – mówi jeden z wolontariuszy, który wyjeżdża na rok do Mungu w Zambii, gdzie będzie organizować półkolonie dla dzieci, prowadzić formację liturgiczną oraz rekolekcje dla dzieci i młodzieży, a także budować szkołę i studnię.

Zanim wolontariusze zostali posłani na misje, w OCM NINIWA przygotowywali się do nich jeszcze na warsztatach, m.in. psychologicznych, z pierwszej pomocy czy samoobrony. Spotkanie w Kokotku było też okazją do świętowania na balu 10-lecia działalności Wolontariatu Misyjnego Salvator.

ZOBACZ ZDJĘCIA ZE ZJAZDU WOLONTARIATU MISYJNEGO SALVATOR W KOKOTKU