Rozważanie Ewangelii na piątek, 5 sierpnia

Mt 16,24-28 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie […]

Mt 16,24-28
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim».

Nie bój się iść za Jezusem. Nie bój się wybierać Jego dróg. Jeśli zdecydujesz się za Nim podążać, na pewno nic nie stracisz. Zyskasz dużo więcej, niż ci się wydaje. Czasami możesz mieć wrażenie, że oddalasz się od Niego, że nie podążasz już za Nim, że idziesz zupełnie inną drogą. Nie bój się do Niego wracać. Masz gwarancję, że On zawsze będzie czekał.

WYDARZENIA Czytaj więcej
PRZECZYTAJ TAKŻE