Rozważanie Ewangelii na środę, 14 grudnia

Łk 7,18b-23 Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś […]

Łk 7,18b-23
Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?». Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”». W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

Jezus odpowiada Janowi Chrzcicielowi, wskazując na znaki mesjańskie. Znaki nowej rzeczywistości, odkupionej przez Chrystusa. Czy są w Twoim życiu znaki tej nowej rzeczywistości? To są te wielkie rzeczy, które uczynił nam Wszechmocny. Spróbuj dzisiaj w modlitwie wymienić kilka tych wielkich rzeczy i podziękować za nie Bogu.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl