Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 9 stycznia

Mk 1,14-20 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie […]

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Bardzo znaczące i ważne jest to, że Bóg patrzy na mnie. Jego spojrzenie pełne miłości obejmuje całe moje życie, aż do samego wnętrza. Bóg wie, kim jestem, zna mnie i ma dla mnie najlepszy plan. Jesteś nastawiony na to, by Go słuchać? Jak rozpoznajesz, do czego Bóg cię wzywa?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl