Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 6 marca

Łk 6, 36-38 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie […]

Łk 6, 36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane: miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Są takie fragmenty Ewangelii, że nie widzę sensu specjalnie ich rozszerzać i jakoś komentować, trzeba raczej po prostu zadać sobie pytanie o swoje życie. W tym przypadku przychodzi mi do głowy kilka pytań: czy jestem miłosierny? Czy sądzę bliźniego? Czy potępiam innych? Czy potrafię odpuścić? Jak wygląda moje dawanie? Z tymi pytaniami pobądź dzisiaj przed Bogiem na modlitwie.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl