Rozważanie Ewangelii na czwartek, 11 maja

J 15,9-11 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! […]

J 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Pan Jezus przypomina, że chrześcijanin to człowiek miłości. Pierwotny Kościół tak szybko się rozrastał, bo widziano, jak ludzie w Kościele wzajemnie się miłują! Mamy kochać! Kochać Boga, drugiego człowieka i siebie samego! Bóg jest miłością, dlatego przychodź do tego źródła i proś o więcej miłości w swoim życiu. Proś Go w modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego, w Eucharystii, w spowiedzi…

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl