Rozważanie Ewangelii na środę, 17 maja

J 16,12-15 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy […]

J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Jednym z atrybutów Ducha Świętego jest prawda. Człowiek przemieniony przez Boga jest człowiekiem prawdy. Czasami trudno jest żyć w prawdzie. Niekiedy udajemy i nakładamy maski. Dlatego warto pozwolić Duchowi Świętemu oczyścić nasze wnętrze. Bo człowiek przemieniony przez Boga jest człowiekiem prawdy. Im bliżej jesteśmy Boga, tym mniej w nas udawania i masek.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl