Rozważanie Ewangelii na środę, 14 czerwca

Mt 5,17-19 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. […]

Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Żydzi, nasi „starsi bracia w wierze”, wciąż dbają o przestrzeganie całego Prawa i Proroków. Żydami byli Jezus, Maryja, Józef, apostołowie…

Pomódl się dziś za członków narodu wybranego, aby „lud, który Bóg jako pierwszy nabył na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia” (Modlitwa wiernych, Wielki Piątek).

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl