22 czerwca| Wiadomości

Dym z pożarów w Kanadzie dotarł nad Polskę

Intensywny napływ aerozolu z pożarów lasów w Kanadzie nad Polskę zaobserwowali fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacze korzystali z Laboratorium Pomiarów Zdalnych RS-Lab, które umożliwia ciągłe monitorowanie takich zjawisk. Obserwacje były możliwe dzięki lidarowym badaniom prowadzonym przez profesor Iwonę Stachlewską i jej zespół.

Według naukowców, aerozol pochodzący z pożarów biomasy charakteryzuje się małymi cząstkami, które mają zdolność do absorpcji promieniowania słonecznego. Jego obecność w atmosferze ma dwustronny efekt – ogranicza ilość promieniowania docierającego do ziemi (efekt chłodzący), ale lokalnie, w miejscu, w którym się znajduje, powoduje ogrzewanie powietrza.

Warstwy aerozolu nad Warszawą były obserwowane na różnych wysokościach od 3 km do 8 km przez kilkanaście dni, a ich obecność potwierdziły modele prognozujące ruch mas powietrza i grubość aerozolu. Ze względu na niewielkie rozmiary cząstek, aerozol utrzymuje się w atmosferze przez długi czas i może być transportowany na duże odległości od źródła emisji.

Według profesor Stachlewskiej, aerozole ze spalania biomasy są obecne nad Polską każdego roku, głównie wiosną z pożarów na Ukrainie oraz latem z pożarów lasów w Europie i Kanadzie. Jednak nie zawsze są obserwowane nad Warszawą, ponieważ ich występowanie zależy od intensywności pożarów, kierunku ruchu mas powietrza i innych czynników.

Naukowcy zaznaczają, że zjawiska pożarów stają się coraz częstsze i bardziej intensywne ze względu na zmiany klimatu, ale potrzebne są długoterminowe serie pomiarów, aby potwierdzić te procesy. Stacja lidarowa RS-Lab, która działa od lipca 2013 roku, jest częścią Europejskiej Infrastruktury Badawczej ACTRIS-ERIC oraz sieci badawczych EARLINET, PollyNET i PolandAOD.

Zjawisko to jest istotne z punktu widzenia badań nad wpływem pożarów na środowisko i atmosferę oraz analizy zmian klimatycznych. Badania prowadzone przez polskich naukowców dostarczają cennych informacji na temat transportu aerozolu na duże odległości oraz jego oddziaływania na promieniowanie i temperaturę.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl