Rozważanie Ewangelii na wtorek, 4 lipca

Mt 8,23-27 Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak […]

Mt 8,23-27

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!».

A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?». Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?».

Nie bój się! Jest przy tobie Chrystus. W łodzi mojego życia tak często pojawiają się burze i nawałnice, że tracę poczucie bezpieczeństwa. Tylko Jezus ma moc uciszenia każdej burzy w naszym życiu, wystarczy do Niego zawołać: „Panie…!”. W krótkiej modlitwie dziś poproszę Jezusa, aby uciszył wszystkie burze mojej codzienności.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl