Rozważanie Ewangelii na sobotę, 15 lipca

Mt 10,24-33 Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak […]

Mt 10,24-33

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą.

Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

„Kto się do Mnie przyzna przed ludźmi”. Jezus dziś żąda ode mnie dowodu prawdziwej przyjaźni. Przyjaźń to bardzo ważna i cenna relacja oparta na zaufaniu, budowana na fundamencie prawdy. Jezus zachęca dziś do prawdziwego świadczenia o Nim poprzez słowa, czyny, styl życia. Niech ten dzień będzie dla mnie refleksją nad moją przyjaźnią z Jezusem. Poświęcę czas na medytację nad Ewangelią, dzięki której umacnia się relacja przyjaźni z Jezusem.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl