Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 30 lipca

Mt 13,44-52 Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek […]

Mt 13,44-52

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?».

Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Skarb ukryty w roli! Każdy człowiek ma w sobie pragnienie posiadania czegoś bardzo cennego. Raduje fakt z bycia posiadaczem jakichś kosztowności. Dla chrześcijan tym  skarbem jest przyjaźń z Jezusem, który w każdej Eucharystii obdarowuje człowieka sobą. To dziś jest ten dzień, w którym mogę stać się posiadaczem tego niezwykłego skarbu, jakim jest przyjaźń z Jezusem. Wystarczy tylko, że spotkam się z Nim w Eucharystii i przyjmę Go do serca. Zaplanuję dziś obecność na Eucharystii.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl