14 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na czwartek, 14 września

J 3,13-17 Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A […]

J 3,13-17
Jezus powiedział do Nikodema:

«Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

Cała Biblia jest piękna, ale to chyba jeden z najpiękniejszych jej wersetów. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne; żeby świat został przez Niego zbawiony. Bóg postanawia umrzeć, żebyś ty mógł żyć. Patrząc na krzyż, pomyśl, że to znak miłości do ciebie – choć niemy, to bardziej wymowny niż tysiące słów.

Więcej: czy wiesz, że w Polsce mamy relikwie Krzyża Świętego, czyli fragment tego krzyża, na którym umarł Jezus? Zobacz więcej na stronie sanktuarium: www.swietykrzyz.pl.