Muzyka etniczna świata – Afryka

Naszą etniczną podróż przez świat zaczniemy od kontynentu uważanego za najmłodszy. Czyli od Afryki. Skończymy rzecz jasna na najstarszym, czyli na Europie. Bo w jakimś sensie jest Afryka starsza od reszty świata…