14 kwietnia| Wiadomości

20 ciekawostek o Biblii, które was naprawdę zaskoczą

Który werset jest najdłuższy, a który najkrótszy? Co ma do siebie liczba rozdziałów w Księdze Izajasza i liczba ksiąg w Starym i Nowym Testamencie? Który zwrot jest użyty 365 razy – po jednym na każdy dzień roku? To tylko niektóre z ciekawostek, jakich możesz się dowiedzieć.

 1. Biblia jest najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie. Według Księgi rekordów Guinnessa sprzedano jej ponad 5 miliardów egzemplarzy.
 2. Biblia jest też najczęściej kradziona, co sugeruje, że ciągle zbyt rzadko się ją czyta.
 3. Została przetłumaczona na 1500 języków i dialektów. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. Nowy Testament jest dostępny w 1515 językach.
 4. W 2018 r. Biblię przetłumaczono między innymi na język turkmeński. Ukazał się także Nowy Testament w języku tay, którym posługuje się żyjąca w Wietnamie grupa etniczna licząca ok. 1,6 mln członków.
 5. Przez pewien czas Biblia znajdowała się na Indeksie Ksiąg Zakazanych. Było to w XVI w., a wynikało z powodu mnóstwa fałszywych, przerobionych i „obciętych” tłumaczeń oraz przekładów Biblii tworzonych przez niektórych protestantów.
 6. Najstarszym katalogiem ksiąg Nowego Testamentu jest tzw. Kanon Muratoriego spisany po grecku w Rzymie ok 180 r.
 7. Świadkowie Jehowy nie obchodzą urodzin, ponieważ jedyne dwa przypadki ich obchodzenia w Biblii zakończyły się morderstwami.
 8. Przeczytanie całej Biblii na głos zajmuje mniej więcej około 100 godzin.
 9. Biblia zawiera 1189 rozdziałów, 31102 wersety i ponad milion słów, a najczęściej pojawia się słowo „Pan”.
 10. Najdłuższe słowo to Maher-Szalal-Chasz-Baz – imię drugiego syna Izajasza. Tłumaczy się je jako „Rychły-Łup-Bliska-Zdobycz”.
 11. Pierwszy psalm znajduje się w 2 Księdze Samuela 1,19-27, jest to lament Dawida nad Saulem i jego synem Jonatanem.
 12. Najdłuższy i najkrótszy rozdział w Biblii znajduje się w Księdze Psalmów – najkrótszym jest Psalm 117 – ma dwa wersety, Psalm 119 jest za to najdłuższy.
 13. Najkrótszą księgą jest 2 List św. Jana. Ta księga zawiera nieco ponad tysiąc liter, natomiast najdłuższą – Księga Psalmów.
 14. „Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5) – to najczęściej udostępniany cytat z Biblii w Internecie.
 15. Najdłuższy werset w Biblii to Est 8,9: „I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które [rozciągają się] od Indii aż do Etiopii, to jest do stu dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich języku, i do Żydów ich pismem w ich języku”, a najkrótszy to J 11, 35: „Jezus zapłakał”.
 16. Rozdział umieszczony w samym środku Biblii to Psalm 118.
 17. Zwrot „Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym 365 razy – po jednym na każdy dzień roku.
 18. Księga Izajasza jest jak mała Biblia: ma 66 rozdziałów, pierwsze 39 traktują o przeszłości – tyle ksiąg ma Stary Testament w kanonie hebrajskim – a pozostałe 27 to obietnice dotyczące przyszłości – tyle ksiąg ma Nowy Testament.
 19. Napisanie całej Biblii zajęło autorom natchnionym ponad 1500 lat.
 20. W bibliotece uniwersyteckiej w Getyndze (Niemcy) jest Biblia, która została napisana na 470 liściach palmowych.

Źrodło: misyjne.pl

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl