Rozważanie Ewangelii na sobotę, 20 kwietnia

J 6,55.60-69 W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A […]

J 6,55.60-69

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?». Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”». Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?». Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga».

Ewangelia to nie jest bajka o idealnym świecie, który nie istnieje. To opowieść o świecie realnym, a w nim jest wszystko: wiara i niewiara, bycie z Bogiem i odchodzenie od Boga, świętość i grzech. Eucharystia odnawia w nas prawdziwe życie i przekonanie, że tylko Jezus ma słowa życia wiecznego.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl