Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 29 kwietnia

J 14,21-26 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie […]

J 14,21-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Kochać Jezusa i zachować Jego naukę – to królewska droga życia. Jest też droga życia, na której pragnie się kochać Jezusa, a mimo to ma się świadomość, że nie zawsze Jego słowa zostały zachowane. Piotr, który zaparł się Jezusa, usłyszał trzy razy zapytanie: „Czy kochasz Mnie?”. Nie bójmy się mówić często, codziennie, kilka razy dziennie: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl