O. TOMASZ MANIURA OMI

Założyciel NINIWY

Życiorys

Ojciec Tomasz Maniura OMI, ur. 01.03.1978 w Lublińcu. W roku 1993 ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopickiej w Lublińcu. W roku 1997 zdał egzamin maturalny oraz uzyskał tytuł technika handlowca w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. We wrześniu 1997 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, następnie w roku 1998 rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2004 uzyskał tytuł magistra teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Następnie w latach 2004–2008 pełnił funkcję wikariusza w parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce, a od roku 2008 jest Duszpasterzem Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 2010–2016 pełnił funkcję przełożonego Domu Zakonnego w Kokotku. W latach 2010–2012 uczęszczał na Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zakończył zdobyciem tytułu licencjackiego. Na co dzień już od 2004 roku tworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, od 2010 i 2014 r. kieruje odpowiednio Stowarzyszeniem Młodzieżowym NINIWA oraz NINIWA Spółka z o.o. Od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Oblackiego Centrum Młodzieży, a od 2017 roku jest radnym prowincjalnym Prowincji Misjonarzy Oblatów MN w Polsce. Od 2007 roku organizuje zagraniczne wyprawy rowerowe NINIWA Team.

Pasjonat?

Wie, że nie mogło go spotkać nic lepszego niż to, że żyje. Cieszy się tym w prosty i głęboki sposób. Stwarza wokół dużo przestrzeni dla innych. „Chwyta” to, co żyje, i umiejętnie buduje struktury, by młodzi się rozwijali. Najbardziej obrazowym tego przykładem są wyprawy rowerowe. Młodzi, którzy na nie jeździli, zostali uchwyceni i tak pokierowani, że wybrali się najpierw na pierwszą wyprawę, potem powstała już cała struktura z wyprawami przygotowawczymi, publikacją książek i wyprawami w jedności – Together – wraz z festiwalem podróżniczym. Podobnie było z powstaniem wspólnoty NINIWA czy uruchamianiem Zjazdów NINIWY. Własne doświadczenie uczestnictwa w lublinieckiej oazie umiejętnie przeniósł na kolejnych młodych, kształtując wspólnoty młodych przy parafiach. Kolejną przestrzeń odkrywania tego, co piękne, organizuje przez Festiwal Życia w Kokotku. Na co dzień z zespołem ludzi tworzy Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA w sposób twórczy i otwarty. Generalnie całym sobą, słowami i czynami, w ludziach wokół rozbudza wiarę.

Jaki jest?

Prosty, radosny, dokładny, umie dzielić się swoją myślą z innymi. Dzięki zaufaniu do Boga i Jego bliskości działa z odwagą, odpowiedzialnością i opanowaniem. Jest pracowity i wytrwały, na pewno nie boi się pionierstwa. Dużo rozmawia z ludźmi posiadającymi szerokie kompetencje, by podejmować dobre decyzje. Przeciwności, które pojawiają się na horyzoncie, przyjmuje jako szanse większego rozwoju. W posłuszeństwie przełożonym widzi błogosławieństwo. Wie, że wszystko jest procesem, i tak postrzega rzeczywistość. Dodatkowo wie, że samo bycie dobrym człowiekiem nie wystarcza, chodzi o życie, które wynika z relacji ze Stwórcą. Wie, że nie ma pełni bez Boga. Stąd motywacja, by myśleć twórczo i szukać ciągle nowych dróg docierania do człowieka z Dobrą Nowiną. Dlatego stale rozwija się i uczy, by żyć bardziej. Kocha Kościół, który jak często mówi, jest najlepszym środowiskiem wzrostu. „Lubi ludziów” i za wszystko Bogu dziękuje.

książka

Życie jest żywe

12,00 zł

Kwestia tak oczywista, że w zasadzie nieobecna w naszym myśleniu. Zajmujemy się życiem, ale już o nim nie myślimy. Pochłania nas aż do tego stopnia, że niejednokrotnie dbanie o życie nam je odbiera. Po co to wszystko?

o. Tomasz Maniura OMI

Życie jest żywe to zbiór myśli o życiu ojca Tomasza Maniury OMI.

Przejdź do sklepu