O. TOMASZ MANIURA OMI

Założyciel NINIWY

Życiorys

Ojciec Tomasz Maniura OMI, ur. 01.03.1978 w Lublińcu. W roku 1993 ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopickiej w Lublińcu. W roku 1997 zdał egzamin maturalny oraz uzyskał tytuł technika handlowca w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. We wrześniu 1997 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, następnie w roku 1998 rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W roku 2004 uzyskał tytuł magistra teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Następnie w latach 2004–2008 pełnił funkcję wikariusza w parafii NSPJ w Katowicach-Koszutce, a od roku 2008 jest Duszpasterzem Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 2010–2016 pełnił funkcję przełożonego Domu Zakonnego w Kokotku. W latach 2010–2012 uczęszczał na Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zakończył zdobyciem tytułu licencjackiego. Na co dzień już od 2004 roku tworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, od 2010 i 2014 r. kieruje odpowiednio Stowarzyszeniem Młodzieżowym NINIWA oraz NINIWA Spółka z o.o. Od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Oblackiego Centrum Młodzieży, a od 2017 roku jest radnym prowincjalnym Prowincji Misjonarzy Oblatów MN w Polsce. Od 2007 roku organizuje zagraniczne wyprawy rowerowe NINIWA Team. Od 2022 konsultor Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Pasjonat?

Wie, że nie mogło go spotkać nic lepszego niż to, że żyje. Cieszy się tym w prosty i głęboki sposób. Stwarza wokół dużo przestrzeni dla innych. „Chwyta” to, co żyje, i umiejętnie buduje struktury, by młodzi się rozwijali. Najbardziej obrazowym tego przykładem są wyprawy rowerowe. Młodzi, którzy na nie jeździli, zostali uchwyceni i tak pokierowani, że wybrali się najpierw na pierwszą wyprawę, potem powstała już cała struktura z wyprawami przygotowawczymi, publikacją książek i wyprawami w jedności – Together – wraz z festiwalem podróżniczym. Podobnie było z powstaniem wspólnoty NINIWA czy uruchamianiem Zjazdów NINIWY. Własne doświadczenie uczestnictwa w lublinieckiej oazie umiejętnie przeniósł na kolejnych młodych, kształtując wspólnoty młodych przy parafiach. Kolejną przestrzeń odkrywania tego, co piękne, organizuje przez Festiwal Życia w Kokotku. Na co dzień z zespołem ludzi tworzy Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA w sposób twórczy i otwarty. Generalnie całym sobą, słowami i czynami, w ludziach wokół rozbudza wiarę.

Jaki jest?

Prosty, radosny, dokładny, umie dzielić się swoją myślą z innymi. Dzięki zaufaniu do Boga i Jego bliskości działa z odwagą, odpowiedzialnością i opanowaniem. Jest pracowity i wytrwały, na pewno nie boi się pionierstwa. Dużo rozmawia z ludźmi posiadającymi szerokie kompetencje, by podejmować dobre decyzje. Przeciwności, które pojawiają się na horyzoncie, przyjmuje jako szanse większego rozwoju. W posłuszeństwie przełożonym widzi błogosławieństwo. Wie, że wszystko jest procesem, i tak postrzega rzeczywistość. Dodatkowo wie, że samo bycie dobrym człowiekiem nie wystarcza, chodzi o życie, które wynika z relacji ze Stwórcą. Wie, że nie ma pełni bez Boga. Stąd motywacja, by myśleć twórczo i szukać ciągle nowych dróg docierania do człowieka z Dobrą Nowiną. Dlatego stale rozwija się i uczy, by żyć bardziej. Kocha Kościół, który jak często mówi, jest najlepszym środowiskiem wzrostu. „Lubi ludziów” i za wszystko Bogu dziękuje.

książka

Życie jest żywe

12,00 zł

Kwestia tak oczywista, że w zasadzie nieobecna w naszym myśleniu. Zajmujemy się życiem, ale już o nim nie myślimy. Pochłania nas aż do tego stopnia, że niejednokrotnie dbanie o życie nam je odbiera. Po co to wszystko?

o. Tomasz Maniura OMI

Życie jest żywe to zbiór myśli o życiu ojca Tomasza Maniury OMI.

Przejdź do sklepu