O. TOMASZ MANIURA OMI

Założyciel NINIWY

Życiorys

Ojciec Tomasz Maniura OMI urodził się 1 marca 1978 r. w Lublińcu. W 1993 r. ukończył Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu, cztery lata później zdał egzamin maturalny oraz zyskał tytuł technika handlowca w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. We wrześniu 1997 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, następnie w roku 1998 rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2004 r. zyskał tytuł magistra teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 2004–2008 pełnił funkcję wikariusza w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce, a od roku 2008 jest Duszpasterzem Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W latach 2010–2012 uczęszczał na Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które zakończył zdobyciem tytułu licencjackiego, od 2019 do 2020 r. był uczestnikiem Szkoły Duszpasterzy Młodzieży w Akademii Katolickiej (Collegium Joanneum) w Warszawie. Od 2017 r. jest radnym prowincjalnym Prowincji Misjonarzy Oblatów MN w Polsce, w 2022 r. został konsultorem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

Na co dzień – od 2004 roku – tworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, kieruje również Stowarzyszeniem Młodzieżowym NINIWA, NINIWA Spółka z o.o. i Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA. Od 2007 roku organizuje zagraniczne wyprawy rowerowe NINIWA Team. W latach 2006–2017 był odpowiedzialny za organizację Festiwalu Życia w Kodniu, a od 2018 r. jest twórcą i głównym organizatorem nowej wersji Festiwalu Życia w Kokotku.

Pasjonat?

Wie, że nie mogło go spotkać nic lepszego niż to, że żyje. Cieszy się tym w jednocześnie prosty i głęboki sposób. Szuka żywych inicjatyw, stwarza dużo przestrzeni dla innych i umiejętnie buduje struktury, w których młodzież się rozwija, czego najbardziej obrazowym przykładem są wyprawy rowerowe. Kiedyś zebrał młodych, z którymi pojechał na pierwszą wyprawę, a potem powstała już kompleksowa formuła obejmująca wyprawy przygotowawcze, publikację książek i akcję Together wraz z festiwalem podróżniczym. Podobnie stało się z powstaniem wspólnoty NINIWA czy uruchamianiem Zjazdów NINIWY. Własne doświadczenie uczestnictwa w lublinieckiej oazie umiejętnie przeniósł na kolejnych młodych, kształtując wspólnoty młodzieżowe przy parafiach. Kolejną przestrzeń odkrywania tego, co piękne, organizuje poprzez Festiwal Życia w Kokotku. Na co dzień wraz z zespołem współpracowników w twórczy i otwarty sposób tworzy Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA. W ludziach wokół rozbudza wiarę słowami i czynami – całym sobą.

Jaki jest?

Prosty, radosny, dokładny, umie dzielić się swoją myślą z innymi. Dzięki zaufaniu do Boga i Jego bliskości działa z odwagą, odpowiedzialnością i opanowaniem. Jest pracowity i wytrwały, nie boi się pionierstwa. Dużo rozmawia z ludźmi posiadającymi szerokie kompetencje, by podejmować dobre decyzje. Przeciwności, które pojawiają się na horyzoncie, przyjmuje jako szanse lepszego rozwoju. W posłuszeństwie przełożonym widzi błogosławieństwo. Wie, że wszystko jest procesem, i tak postrzega rzeczywistość. Postępuje w przekonaniu, że samo bycie dobrym człowiekiem nie wystarcza – chodzi o życie, które wynika z relacji ze Stwórcą. Wierzy, że nie ma pełni życia bez Boga. Stąd motywacja, by myśleć twórczo i szukać ciągle nowych dróg docierania do człowieka z Dobrą Nowiną. Stale rozwija się i uczy, by żyć bardziej. Kocha Kościół, który – jak często mówi – jest najlepszym środowiskiem wzrostu. „Lubi ludziów” i za wszystko dziękuje Bogu.

książka

Życie jest żywe

12,00 zł

Kwestia tak oczywista, że w zasadzie nieobecna w naszym myśleniu. Zajmujemy się życiem, ale już o nim nie myślimy. Pochłania nas aż do tego stopnia, że niejednokrotnie dbanie o życie nam je odbiera. Po co to wszystko?

o. Tomasz Maniura OMI

Życie jest żywe to zbiór myśli o życiu ojca Tomasza Maniury OMI.

Przejdź do sklepu