Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA zostało założone 7 maja 2010 r, zatwierdzone przez sąd 20 września 2010 r. W lutym 2013 r. zyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i ma prawo pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Stowarzyszenie jest formalną i prawną reprezentacją Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA i ma swoją siedzibę w Lublińcu (Kokotku).

– Stowarzyszenie ma służyć pozyskiwaniu środków do finansowania inicjatyw młodzieżowych i formacyjnych, a także umożliwiać coraz szerszą promocję naszej działalności, kontakt z mediami, darczyńcami itd. Jest to jego główny cel.

– W skład grupy założycielskiej Stowarzyszenia weszły osoby, które wniosły swego czasu wkład w tworzenie wspólnoty i angażowały się w jej rozwój. Początkowa grupa członków liczyła 23 osoby. Obecnie stowarzyszenie liczy 12 członków zwyczajnych i ponad 20 honorowych.

– Z byciem członkiem Stowarzyszenia łączą się zarówno prawa jak i obowiązki (więcej w Statucie).

– Stowarzyszenie nie ma na celu ingerować w lokalną pracę duszpasterską, a jedynie wspierać ją i stymulować.

– Należenie do wspólnoty młodzieżowej nie oznacza konieczności bycia członkiem Stowarzyszenia! Wręcz przeciwnie, wspólnota ma utrzymać swój dotychczasowy charakter zachęcając nowe osoby do wejścia w grupę. Do reprezentowania wspólnoty w stowarzyszeniu wybierane są osoby o wyjątkowym wkładzie w jej tworzenie.

– Stowarzyszenie działa zgodnie z prawem w szczególności na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz ustawy „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”. W praktyce oznacza to, że jest kierowane zgodnie z polskim prawem, ale zarazem wpływ na nie ma również Kościół.

– Jako dzieło oblackie Stowarzyszenie podlega kontroli hierarchii Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a w szczególności Prowincjała Polskiego.

– Tym samym Stowarzyszenie jest drugim powstałym w Polsce świeckim stowarzyszeniem oblackim, które ma za zadanie działać zgodnie z charyzmatem św. Eugeniusza de Mazenoda.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne

za 2013 r. (KLIKNIJ TUTAJ)

za 2014 r. (KLIKNIJ TUTAJ)

za 2015 r.  (KLIKNIJ TUTAJ)

za 2016 r.  (KLIKNIJ TUTAJ)

za 2017 r.  (KLIKNIJ TUTAJ)

za 2018 r.  (KLIKNIJ TUTAJ)

za 2019 r.  (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Statut stowarzyszenia (kliknij aby otworzyć)

Dane:

Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA

ul. Posmyk 5

42-700 Lubliniec

KRS: 0000365792

Regon: 241735812

NIP: 5751875138

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 3043 9294

Władze:

Prezes Zarządu – o. Tomasz Maniura OMI

Wiceprezes Zarządu – o. Dominik Ochlak OMI

Sekretarz Generalny – Julia Haneczok

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Karolina Kurcius

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – o. Józef Czernecki OMI

Sekretarz Komisji Rewizyjnej –  o. Mieczysław Hałaszko OMI

Członek Komisji Rewizyjnej – Filip Hepner

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.