Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 20 marca

Mt 1,16.18-21.24a Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. […]

Mt 1,16.18-21.24a

Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Józef czyni tak, jak polecił mu anioł. Jest posłuszny. Czy ja potrafię być posłuszny Bożym natchnieniom, słowu Bożemu, swoim przełożonym, Kościołowi? To nie jest tak, że dla Józefa było to wszystko takie jasne, proste i oczywiste. Nie było. W posłuszeństwie nie ma oczywistości, ale ostatecznie przyniesie ona korzyść posłusznemu.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl