CELE WOLONTARIATU MISYJNEGO

co chcemy osiągnąć?

cel

SŁUŻBA

Wolontariat Misyjny to sposób na zaangażowanie i służbę młodych, którzy mogą zrobić coś dobrego w miejscach, gdzie są bardzo potrzebni. Najbliższy naszym sercom jest wschód – Ukraina i Białoruś. Tam przez wiele lat angażowaliśmy większość sił. Rozwijamy się jednak i otwieramy na nowe miejsca i potrzeby. Naszymi celami w 2019 roku były Wierszyna na dalekiej Syberii, Kazachstan i Madagaskar. Te kierunki pozostają aktualne w 2021 roku, a dodatkowo dochodzi Arktyka. Przygotowujemy wolontariuszy do ogólnych zadań ale chcemy wysyłać także wyspecjalizowanych pomocników. Jeśli będzie potrzeba i możliwość, będziemy otwierać nowe kierunki. Nie bez znaczenia jest też słowo “misyjny”. Oznacza ono, że jedziemy tam, gdzie prowadzone są misje, szczególnie te, które prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, choć nie tylko. Dlatego wszędzie, gdzie jesteśmy, ewangelizujemy. Sami w większości nie jesteśmy świeckimi misjonarzami, a jedynie pomocnikami w dziele misyjnym.

Charakter naszej posługi w głównej mierze zależy od tego, do jakiej placówki zostaniemy posłani. Zazwyczaj do zadań wolontariuszy należą:

 • Czynny udział w życiu parafii – służba liturgiczna, prowadzenie nabożeństw, adoracji, udział w czuwaniach, prowadzenie rekolekcji;
 • Opieka nad kościołem;
 • Praca z dziećmi w przyklasztornych świetlicach bądź domach dziecka;
 • Organizowanie półkolonii;
 • Odwiedziny chorych w szpitalach z Komunią Świętą;
 • Odwiedziny starszych parafian;
 • Drobne przyklasztorne prace remontowe (malowanie okien, koszenie trawy itp.);
 • Pomoc w kuchni;
 • Duże projekty budowlane (np. budowa kościoła);
 • Organizowanie koncertów ewangelizacyjnych;
 • Ewangelizacja „na ulicach”;
 • W przypadku wyjazdu na Ukrainę – pomoc przy organizacji i obecność na Festiwalu Młodych „Tchnienie Życia”.
 • służba medyczna
 • projekty stolarskie
 • projekty budowlane
 • opieka psychologiczna.