HISTORIA NINIWY

Poznaj Historię NINIWY

historia

Dlaczego warto poznać historię NINIWY?

Dlaczego warto poznać historię NINIWY? Pokazuje realne działanie Boga i to jak błogosławi On dziełu Oblackiego Duszapsterstwa Młodzieży. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich wydarzeń zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich, które miały miejsce od 2004 roku, czyli od początku NINIWY. Poniżej wybraliśmy te, które uważamy za najważniejsze. Na dole strony możecie również pobrać szczegółową kronikę, którą prowadziliśmy przez pierwsze 12 lat działania duszpasterstwa.

10 – 12.11.2004 – I Zjazd młodzieży oblackiej w Katowicach. Młodzież przyjeżdża z Lublińca, Wrocławia i Kędzierzyna-Koźla. Temat: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”.

28.12.2004– Pierwsze spotkanie w celu przygotowania formacji dla młodzieży oblackiej w duchu św. Eugeniusza. Jest to dzień uznawany za nas jako początek NINIWY, której patronują święci młodziankowie. Następnych kilka miesięcy upływa na wielogodzinnych rozmowach o charyzmacie oblackim, zastanawianiu się nad oblacką formacją młodzieży, tworzeniu propozycji konspektów spotkań itp. W pierwszym spotkaniu biorą udział: o. Tomasz Maniura OMI, Magdalena Kudełka, Paulina Adamczak, Ewelina Adamczak, Katarzyna Knop, Wojciech Zakowicz, Piotr Gralak, Jan Kudełka, Marcin Mann oraz Maksymilian Michałek.

21.02.2005 – Pierwsze spotkanie NINIWY z o. prowincjałem dr. Teodorem Jochemem OMI w Katowicach. Ojciec Prowincjał bardzo mocno zachęca nas do tworzenia materiałów formacyjnych.

06.2005 – rusza nasza strona internetowa: www.niniwa.com.

25 – 31.07.2005 – Uczestniczymy w Festiwalu Życia z Kodniu. Festiwal na stałe wpisuje się w kalendarz spotkań młodzieży oblackiej i tak będzie już co roku.

21.01.2006 – Pierwsze spotkanie oblackich duszpasterzy młodzieży w Katowicach. W spotkaniu bierze udział kilkunastu oblatów wraz z o. prowincjałem Teodorem Jochemem OMI.

28.06.2006 – Rozpoczyna się Wolontariat Misyjny na Ukrainie. Zaangażowanie wolontariackie w misje na stałe wpisuje się w kalendarz wakacyjnych aktywności części Niniwitów i będzie tak już co roku. Sam wolontariat działa już od 2001 roku prowadzony przez Magdalenę Kudełkę.

09.2006 – Opracowujemy „Kartę Niniwity” z naszymi 10 przykazaniami  i modlitwą św. Eugeniusza de Mazenoda „O miłość do Chrystusa”.

10.2006 – Powstaje nasz hymn NINIWY: „Wstań i idź do Niniwy” autorstwa Wojciecha Zakowicza.

1.06.2007 – Mamy zaszczyt jako wspólnota gościć o. generała Wilhelma Stecklinga OMI z Rzymu. To spotkanie potwierdza naszą przynależność do charyzmatu oblackiego oraz pokazuje nam nasze miejsce w Kościele. Dla naszej tak młodej wspólnoty jest to naprawdę wielkie i ważne wydarzenie. O. generał m. in. podpisał błogosławieństwo misyjne dla ruchu młodzieży oblackiej NINIWA, skierował do nas wiele słów zachęty oraz stwierdził, że widzi w tym wszystkim działanie Ducha Świętego. W spotkaniu uczestniczy kilku oblatów, a wśród nich o. prowincjał Teodor Jochem OMI oraz jego zastępca o. Józef Niesłony OMI.

13 – 23.08.2007 – Odbywa się pierwsza wyprawa rowerowa do Wilna. Bierze w niej udział 12 śmiałków. Choć w zamyśle chodzi o „tylko” o ciekawy sposób na spędzenie czasu z młodzieżą, to od tego momentu wyprawy rowerowe na stałe wpiszą się w roczny program duszpasterski NINIWY i w kolejnych latach będą coraz mocniej rozwijane.

16.02.2008 – I Dzień skupienia dla animatorów NINIWY z całej Polski.

1.07.2008 – o. Tomasz Maniura OMI wraz z ojcem Bartoszem Madejskim OMI zostają wydelegowani przez Prowincjała Misjonarzy Oblatów MN do Kokotka, aby stworzyć Centrum Formacji NINIWA przeznaczone dla młodzieży. Pierwsze miesiące w Kokotku to dla oblatów czas intensywnej pracy fizycznej. Remonty, koncepcje, porządki po wcześniejszych mieszkańcach. Wielu młodych ze wspólnoty przyjeżdża do Kokotka, by razem wspólnymi siłami tworzyć ośrodek. Od początku oblaci angażują się w działania duszpasterskie przez różne akcje w parafii i dla młodych. Rok 2008 to jednak również walka o podstawowe warunki bytowe w zaniedbanym ośrodku.

21 – 22.09.2008 – Pierwszy festyn parafialny w Kokotku. Choć to wydarzenie bardziej lokalne i parafialne, ma jednak wpływ na kokotkową młodzież. Ma on znaczenie również z tego powodu, że lokalna wspólnota parafialna bardzo wiąże się z oblatami i wspiera ich w różnych działaniach młodzieżowych. Odtąd festyny odbywają się regularnie nawet dwa razy do roku, a oprócz nich inne wydarzenia takie jak wyścig rowerowy Tour de Kokotek.

30.04 – 3.05.2009 – X Zjazd NINIWY, w Kokotku. Przez najbliższe 8 lat, majowy Zjazd NINIWY będzie odbywał się w Kokotku.

01.2010 – Uruchomione zostają prace nad osobnymi stronami internetowymi dla poszczególnych inicjatyw młodzieżowych: nowa strona parafii i Centrum Formacji NINIWA – kokotek.pl i nowa strona Wolontariatu Misyjnego – wolontariatmisyjny.pl. Poprawiona jest też strona Festiwalu Życia – festiwalzycia.pl. W sumie działają już cztery strony internetowe oblackich inicjatyw młodzieżowych.

16.08–24.09.2010 – 15 śmiałków udaje się na wyprawę rowerową z Kokotka do Jerozolimy pod hasłem „Rajd 3,6 s – Ekspedycja Jerozolima”. Po raz pierwszy powstaje osobna strona internetowa wyprawy, a relacje internetowe pojawiają się codziennie. Po raz pierwszy też wyprawa ma ogólną intencję. W tym roku za dzieciaki głodujące w Afryce. Od tego roku wyprawy rowerowe nabierają dużo większego rozmachu niż dotychczas.

08.2010 – Młodzież z Polski bierze udział w Festiwalu „Tchnienie Życia” w Tywrowie na Ukrainie, w ośrodku, który jest odpowiednikiem polskiego Kokotka. Również wolontariusze misyjni regularnie odtąd pomagać będą przy organizacji festiwalu.

3.09.2010 – Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Młodzieżowego NINIWA. Bierze w nim udział 23 młodych. Prace nad powołaniem stowarzyszenia trwały już od lutego. Sąd ostatecznie zatwierdza stowarzyszenie 20 września 2010 r. Nowe narzędzie do pracy z młodzieżą nareszcie w rękach oblatów! Stowarzyszenie otwiera NINIWIE drogę do działalności wydawniczej, pozyskiwania dotacji itp.

22.10.2010 – Spotkanie organizacyjne Wolontariatu Misyjnego, które pomogło przeorganizować działanie wolontariatu i powołać odpowiedzialnych za poszczególne funkcje, które będą stabilną strukturą w dalszych latach.

29–30.10.2010 – Po raz pierwszy odbywa się Zjazd Dorosłej NINIWY w Kokotku, na który zostają zaproszeni Niniwici, którzy ukończyli studia, pracują, są po ślubie, mają dzieci itp. Wydarzenie to na stałe wpisze się w program NINIWY i odbywać się będzie odtąd dwa razy w roku.

02.2011 – Z drukarni odbieramy świeżą, naszą pierwszą wydaną oficjalnie książkę pt. „Rajd 3,6 s. – Ekspedycja Jerozolima”. Książka zawiera relacje z ubiegłorocznej wyprawy, wspomnienia uczestników, zdjęcia i bogatą szatę graficzną, zwieńczoną twardą oprawą. Publikacja posiada oficjalny numer ISBN! Odtąd co roku będą się pojawiać nowe książki z wypraw i nie tylko! W kolejnych latach książki wyprawowe udaje nam się wydawać jeszcze na jesień/zimę tego samego roku!

1.04.2011 – Zatrudnienie w ramach Centrum Formacji NINIWA pierwszego etatowego, świeckiego pracownika, Krzysztofa Zielińskiego. Krzysiek zajmować się będzie sprawami organizacyjnymi, formalnymi, pozyskiwaniem dotacji, obsługą stowarzyszenia i stron internetowych.

28.04.2011 – Wydajemy „Przewodnik Niniwity” ze zbiorczym i przystępnym dla młodzieży opisem założeń naszej wspólnoty. Przewodnik rozdajemy uczestnikom majowego Zjazdu NINIWY.

06.2011 – Powstaje koncepcja budowlana nowego budynku w Kokotku. Dom św. Młodzianków ma być kompletnie przebudowany. Koncepcja ewoluuje i dopasowywana jest do wymogów dotacji budowlanej. Docelowo ma mieścić w dobrych warunkach ponad 70 osób i być nowocześnie wyposażona w spełniające wszelkie potrzebne standardy jadalnię, salę konferencyjną i kaplicę. Szacowany czas budowy to lata 2017-2018. Oblaci z Kokotka bardzo chcieliby zrealizować ten plan na 10-lecie swojego pobytu w Kokotku, czyli na 1 lipca 2018 r.

2 – 4.09.2011 – Odbywają się pierwsze rekolekcje formacyjne dla młodzieży „Bunt Jonasza” i odtąd będą organizowane co roku!

8.10.2011 – Pierwszy ślub niniwowej pary w Kokotku. Po Iwonie i Łukaszu Woźniakach podobny ślub fundować sobie będą odtąd i inne pary związane z NINIWĄ. W 2018 roku takie pary trzeba było już liczyć w dziesiątkach.

25 – 27.11.2011 – Po raz pierwszy odbywają się rekolekcje formacyjne dla młodzieży „Pustynna Burza” i odtąd będą organizowane co roku.

1.01.2012 – Po raz pierwszy drukujemy ulotkę z kalendarium wydarzeń na cały rok. Sam program wydarzeń ustalony został już we wrześniu poprzedniego roku. To duży krok w informowaniu młodzieży o ciekawych wydarzeniach i planowaniu przez nich czasu. W kolejnym roku folderek będzie już w postaci mini książeczki ofertowej.

1 – 3.06.2012 – Po raz pierwszy odbywają się rekolekcje formacyjne „Pasja Eugeniusza”. To początek trzeciego kroku w formacji Niniwity.

07.2012 – Zatrudnienie w ramach Centrum Formacji NINIWA drugiego formalnego, świeckiego pracownika, Dawida Fisa. Dawid jest grafikiem, zajmować się będzie składem biuletynów, książek itp. Odtąd na zewnątrz wyglądamy jeszcze piękniej!

07-08.2012 – W czasie wakacji odbywają się 4 turnusy wakacyjnej Kuźni Charakteru w Kokotku. To nowa forma tygodniowych rekolekcji połączonych z aktywnością i rekreacją. Odtąd będzie odbywać się już co roku, jako bardzo dobry program formacyjny.

17.09.2012 – Wydajemy książkę pt. „Wolontariat Misyjny NINIWA”.

02.2013 – Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego i może pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

3.05–18.07.2013 – 2,5-miesięczna rowerowa z Polski na Syberię. Bierze w niej udział aż 24 uczestników, którzy pokonują 8500 km.

11.2013 – Podjęta zostaje decyzja o zaangażowaniu o. Tomasza Maniury OMI i NINIWY w organizację Oblackich Światowych Dni Młodzieży we Wrocławiu, które poprzedzą krakowskie spotkanie z papieżem Franciszkiem. Powołana zostaje specjalna komisja oblacka przygotowująca wydarzenia i ruszają pierwsze prace.

12.11.2013 – spotkanie organizacyjne Festiwalu Życia, w ramach którego odświeżona zostaje formuła festiwalowa na kolejne lata. Największe zmiany to blokowy układ dnia i plan tygodnia oparty na kerygmacie.

17.12.2013 – premiera kalendarza dla młodych, z oblackimi rozważaniami do Ewangelii na każdy dzień. To kontynuacja zeszłorocznego pomysłu, ale pod nową nazwą. Odtąd „Kalendarz Niniwity” wydawany będzie co roku.

14.04.2014 – Rejestracja nowego narzędzia pracy na rzecz młodych. Działalność rozpoczyna NINIWA Spółka z o. o., która na celu ma działalność komercyjną związaną z młodzieżą, której zyski przekazywane są w całości na Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA.

08.2014 – Zatrudnienie w ramach Centrum Formacji NINIWA trzeciego formalnego, świeckiego pracownika, Urszuli Machelskiej. Ula będzie dbać o newsy na stronach, obsługiwać sprawy formalne, pomagać organizować wydarzenia i dbać o stowarzyszenie.

22.11.2014 – Pierwszy Festiwal Rowerowy „Together” połączony z premierą książki „Wyprawa w Nieznane”. Do MDK Lubliniec zjechały się opowiedzieć o swoich wyprawach grupy jadące w ramach akcji „Together”. Odtąd podobny festiwal planowany jest cyklicznie.

29.21.2014 – Pierwszy Kongres Młodych dla liderów ze wszystkich oblackich wspólnot młodzieżowych. Konferencje, rozmowy i warsztaty pod hasłami „Dziś” i „Jutro” zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie przez młodzież tak, że kongres planowany jest już co roku.

01.2015 – Zatrudnienie w ramach Centrum Formacji NINIWA czwartego formalnego, świeckiego pracownika, Pauliny Zakowicz. Paulina podejmuje zadania humanistyczne, jest tłumaczem i redaktorem książek. Będzie nieocenionym wsparciem przed oblackimi ŚDM w 2016 roku. W dalszych latach członkowie kadry Biura NINIWY zmieniali się, aż ostatecznie w 2016 roku wszyscy jego pracownicy przenieśli się do Kokotka.

17.02.2015 – Z okazji 10 rocznicy NINIWY obchodzimy hucznie jubileusz w katowickim Spodku, gdzie organizujemy i współtworzymy siłą młodzieży Musical „Jonasz”! Wydarzenie gromadzi w Spodku 6000 widzów i jest ogromną promocją dla naszego duszpasterstwa i oblatów. Jednocześnie jest to premiera pierwszej, oblackiej gry planszowej pt. „Jonasz. Wstań i idź do Niniwy!”, którą tworzymy i wydajemy samodzielnie.

20.05.2016 – rusza akcja NINIWA Bud – przygotowania do budowy nowego domu dla młodych w Centrum Formacji NINIWA.

20–25.07.2016 – we Wrocławiu odbywają się Oblackie Światowe Dni Młodzieży, w których przygotowaniu bierze udział wielu Niniwitów.

14.02.2017 – po kilku miesiącach przygotowań zostaje podpisany akt zakupu “Sliesiany”, hotelu w Kokotku odległego o 1,5 km od aktualnego Centrum Formacji NINIWA. To w tym miejscu powstaje teraz Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA.

1.05.2017 – zakończony zostaje remont kuchni, sali bankietowej i recepcji OCM. Od tego momentu do Kokotka zaczynają przyjeżdżać liczne grupy rekolekcyjne, oraz odbywają się tu inne wydarzenia.

1.07.2018 – przy obecności wielu lokalnych działaczy, biskupów, aktualnego i byłych ojców prowincjałów oraz licznie zgromadzonej młodzieży oblaci świętują swoje dziesięciolecie w Kokotku.

2-8.07.2018 – po raz pierwszy w Kokotku odbywa się Festiwal Życia przygotowywany wspólnie z 5 diecezjami województwa śląskiego. Odbywa się on na dużo większą skalę niż dotychczas, bierze w nim udział ponad 700 młodych. Niemal cały tydzień w Kokotku, aby towarzyszyć młodym spędzają superior generalny z Rzymu o. Louis Lougen OMI oraz prowincjał o. Paweł Zając OMI. Cały festiwal otwiera bp. Marek Solarczyk odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w Konferencji Episkopatu Polski.

08.2018 – oprócz wyprawy rowerowej, wyrusza również wyprawa piesza – z Lizbony do Santiago de Compostela. Od tego roku, wyprawy piesze i rowerowe będą odbywały się dwutorowo.

8–14.07.2019 – odbywa się  II Festiwal Życia w Kokotku

12.2019 – rozpoczyna się remont części noclegowej Oblackiego Centrum Młodzieży

13.03.2020 – w Polsce zostanie wprowadzony zostaje stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii. Wiele wydarzeń w 2020 roku musiało zostać odwołanych

Szczegółową kronikę pierwszych 12 lat działalności możesz pobrać TUTAJ