KIERUNKI WYJAZDÓW

wybierz kierunek dla siebie

Wierszyna

SYBERIA

Wolontariat misyjny na Syberii to wyjazd dla odważnych i nie bojących się wyzwań bożych szaleńców. Serce polsko-syberyjskiej wioski – Wierszyny, liczącej około 500 mieszkańców, skupia się na malutkiej parafii, którą prowadzi obecnie polski misjonarz oblat o. Karol Lipiński. W czasie wakacji, na terenie parafii, prowadzone są wakacje z Bogiem, na które uczęszczają dzieci z okolicznych domów. Dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, mimo polskich korzeni, nie rozumieją już dobrze języka polskiego, a co za tym idzie – polskiej katechezy. Syberyjska wioska potrzebuje świadectw młodych ludzi, którzy z zaangażowaniem będą nieść Dobra Nowinę w języku rosyjskim. Jednak oprócz katechezy, a może przede wszystkim, dzieci z Wierszyny przygarną każdą dawkę miłości, którą podaruje im drugi człowiek. Wyjazd na Syberię to wspaniała lekcja miłości – czasem trudnej, ale przez to jeszcze piękniejszej, niż się dotychczas odkryło.

Szumilino

Białoruś

Podczas wakacji letnich od wielu już lat młodzi wyjeżdżają do Szumilina na Białorusi, gdzie w parafii Matki Bożej Fatimskiej pomagają w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, głównie jako animatorzy. Do zadań i wyzwań wolontariuszy należą: zajmowanie się organizacją zabaw, przygotowaniem posiłków, opieką nad dziećmi, współtworzeniem programu zajęć oraz prowadzeniem gier i wycieczek. Potrzeba również pomocy w pracach gospodarczo-porządkowych przy parafii oraz przy budowie kaplicy w jednej z okolicznych wiosek. W toku przygotowania wolontariusze odpowiadają za zbiórki pieniędzy, zakup biletów, zorganizowanie wiz na Białoruś, dokumentację wydatków grupy, przygotowanie sprawozdania finansowego z wyjazdu. W 2020 roku wyjazdy nie odbyły się ze względu na pandemię.

Poza wywiązywaniem się z obowiązków wolontariusza, często jest okazja, by w ciągu roku zaangażować się w pomoc parafii w Szumilinie. W ciągu całego roku młodzi utrzymują kontakt z dziećmi i młodzieżą, z którymi piszą – wymieniają pocztówki i odwiedzają się.

Tywrów

Ukraina

Pierwsze wyjazdy wolontariuszy NINIWY miały miejsce właśnie na Ukrainę. Dziś młodzi w czasie wakacji zwykle w Tywrowie znajdują swoje miejsce w oblackim klasztorze, który służy ukraińskiej młodzieży jako miejsce spotkań i rekolekcji. Kościół przez komunistów zamieniony na trzypiętrową fabrykę powoli odzyskuje swój sakralny charakter także dzięki pracy pomocników z polski. Do zadań wolontariuszy należy również praca w kuchni i klasztorze. Jest wiele okazji, by poznać miejscową wspólnotę parafialną, poruszającą historię prześladowanych za wiarę przez komunistów w znajdującym się tam nowoczesnym muzeum. Dużo radości przysparza też letni festiwal dla oblackiej młodzieży z Ukrainy „Tchnienie Życia”.

Pawłodar

KAZACHSTAN

Przygoda misyjna połączona z wysiłkami Zespołu Pomocy Kościołowi na wschodzie. Wyjazd na wolontariat w pełni zaczyna się od wzajemnego poznania i integracji grup. W Pawłodarze w 2019 r. siostry Klaryski potrzebowały pomocy w pracach wykończeniowych budującego się klasztoru. Każda para rąk była cenna. Siostra Agnela energiczna i konkretna kierująca budową towarzyszyła wolontariuszom oraz naturalnie wyznaczała zadania. Należało do nich: wykańczanie cel zakonnych, wykonywanie poprawek tynkarskich, przygotowanie pomieszczeń do malowania oraz samo malowanie. Wolontariusze brali udział w życiu i liturgii miejscowej wspólnoty parafialnej, odwiedzali chorych z Najświętszym Sakramentem a także dzięki księdzu proboszczowi odwiedzili wiele ciekawych okolicznych (w promieniu 500 km) miejsc. Wymagany język – rosyjski.

Wyjazdy w kierunki Kazachstanu oraz Syberii każdego roku mogą mieć inny charakter ponieważ są one zależne od zapotrzebowania na misjach.

Busz

Madagaskar

Czerwona wyspa urzeka swoim pięknem. Potrzeb jest wiele: projekty medyczne, stolarskie czy edukacyjne są wciąż na wagę złota. Pierwsza wolontariuszka Niniwy Krysia służyła przez 5 miesięcy z oddaniem jako położna. Misjonarze oblaci obecni są w kilkunastu miejscach zarówno w miastach gdzie poziom życia jest lepszy jak i w buszu a także w miejscach trudnodostępnych. Wolontariat w tym kraju obejmuje kilka miesięcy i wiąże się z konkretnym zadaniem. Na Madagaskarze ogromnym problemem jest niedożywienie dzieci a także zaniedbanie zdrowotne. Podstawowe braki w życiu ludzi potrzebują tym bardziej dobrego przygotowania zarówno wolontariuszy jak i zaplanowania całego projektu. Wymagany język – francuski.

Arktyka

Arktyka

Miejsce do którego oblaccy misjonarze dotarli już dawno ale dopiero niedawno otrzymaliśmy prośbę o pomocników misyjnych od o. Daniela Szwarca OMI. Bieda i potrzeby Arktyki kanadyjskiej odbiegają od tej na Syberii znacznie. Inuici, rdzenni mieszkańcy potrzeby materialne i bytowe mają zapewnione na dobrym poziomie ale potrzeba pedagogów, psychologów do systematycznej pracy z młodzieżą. Z uwagi na trudne warunki życia w tej szerokości geograficznej najbardziej odpowiednia pomoc dotyczy wiary, towarzyszenia, terapii oraz organizowania zajęć rozwojowych.