MODLITWY NINIWITY

amen!

znajdź czas dla Boga

pomódl się

Modlitwa o miłość do Chrystusa (codzienna modlitwa Niniwitów)

Panie mój, pomnóż dwakroć, trzykroć, stokroć nasze siły, abyśmy mogli Ciebie kochać nie tylko na miarę naszych możliwości – wszak jesteśmy niczym – lecz tak, jak kochali Cię święci, i tak, jak kochała Cię i wciąż kocha Twoja Najświętsza Matka. Ale to nie wystarczy, o nasz Boże. Dlaczego nie moglibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz? Wiemy, że to niemożliwe, ale przecież nie jest niemożliwe pragnienie, skoro odczuwamy je z całą szczerością naszych serc i naszych dusz. Tak, o nasz Panie; chcielibyśmy kochać Ciebie tak, jak Ty sam siebie kochasz. Amen

Modlitwa o pokój św. Franciszka z Asyżu (modlitwa wyprawy 2014)

Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność, tam gdzie panuje zwątpienie; nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz; światło, tam gdzie panuje mrok; radość, tam gdzie panuje smutek. Spraw abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając – otrzymujemy; wybaczając – zyskujemy przebaczenie; a umierając, rodzimy się do wiecznego życia, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa o dobry humor (modlitwa wyprawy 2015)

Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia. Daj mi zdrowie ciała i pogodę ducha, bym mógł je zachować. Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre, i abym się nie przerażał na widok zła, ale raczej bym potrafił wszystko dobrze zrozumieć. Daj mi takiego ducha, który by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi, i nie pozwól, bym się zbytnio zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która się nazywa moim “ja”. Panie, daj mi poczucie dobrego humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił odkryć w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym.

Modlitwa wyprawy 2018

Boże prosimy aby młodzi pragnęli dobra, piękna, prawdy i miłości. Prosimy, aby swoją postawą zmieniali środowiska swojego życia na bardziej autentyczne i przejrzyste. Prosimy za tych, którzy kształtują młodych, aby wyzwalali w nich dojrzałość i odpowiedzialność. Niech doświadczenie życia młodych prowadzi ich do pełni życia. Bądź Jezu dla nich drogą, prawdą i życiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o powołania oblackie

Panie i Boże nasz, spojrzyj łaskawie na naszą rodzinę zakonną. Obdarzaj ją świętością i daj jej taką żywotność, która pociąga innych. Spraw swoją łaską, aby każdemu z nich pomogła dojść do takiej świętości, do jakiej go powołujesz, a wszyscy niech pracują nad zbawieniem braci .w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.