Oblackie Centrum Młodzieży po remontach

Zdjęcia wnętrza Oblackiego Centrum Młodzieży po remontach.