Osiemnastka NINIWY

Kokotek, 28 grudnia 2022 r. W gronie bliskich i przyjaciół, dawnych i obecnych członków wspólnoty oraz osób związanych z NINIWĄ poprzez różne dzieła świętowaliśmy 18. rocznicę powstania NINIWY!