Siostry salezjanki na Forum Duszpasterstwa Młodzieży w Kokotku

Siostry salezjanki oraz ich młodzi świeccy współpracownicy – łącznie 55 osób – w od 17 do 19 marca 2023 r. spotkali się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA na II Międzyinspektorialnym Forum Duszpasterstwa Młodzieży.