Wolontariat w Tyworwie

Zdjęcia z wolontariatu w Tywrowie 2021.