13 lutego| Wiadomości

Akcja liczenia bezdomnych

Dziś w nocy w całej Polsce rozpocznie się akcja liczenia bezdomnych. Czy wiesz ile takich osób jest w naszym kraju? […]

Dziś w nocy w całej Polsce rozpocznie się akcja liczenia bezdomnych. Czy wiesz ile takich osób jest w naszym kraju?

Akcję liczenia bezdomnych organizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostatnie liczenie miało miejsce dwa lata temu i wykazało, że w Polsce jest ponad 33 tysiące osób bezdomnych. Co ciekawe, mężczyźni stanowią ponad 83% populacji bez dachu nad głową.

W akcji wezmą udział strażnicy miejscy, policjanci oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, centrów zarządzania kryzysowego oraz organizacji pozarządowych. Swoją pomoc zaoferowali także wolontariusze. Badaniem objęto noclegownie, schroniska, ogrzewalnie, altany działkowe, dworce, domy dla matek w ciąży, szpitale i areszty. Bezdomni odpowiadać będą na pytania ankietowe, dzięki czemu wyniki badania pozwolą nie tylko na określenie liczby osób bezdomnych, ale także pomogą w podejmowaniu decyzji co do polityki mieszkaniowej oraz poziomu i warunków pomocy społecznej w Polsce.

Najwięcej osób bezdomnych przebywa w województwach mazowieckim i śląskim. Najmniej – w podlaskim i świętokrzyskim.