14 maja| Wiadomości

Maciej jest darem Pana

Dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie św. Macieja Apostoła. Przeciętny katolik zapytany o niego wskaże, że Maciej został obwołany 13. apostołem, […]

Dziś w Kościele obchodzimy wspomnienie św. Macieja Apostoła. Przeciętny katolik zapytany o niego wskaże, że Maciej został obwołany 13. apostołem, powołanym w miejsce Judasza. Czy będzie jednak wiedział o tym, że Maciej został wybrany apostołem losowo i że jego historia zaczyna się znacznie wcześniej?

Choć nie mamy pewnych wiadomości co do życia św. Macieja, podobno był on jednym z 72 uczniów i towarzyszył Jezusowi już od Jego chrztu w Jordanie. Maciej zatem, podobnie jak Dwunastu, był świadkiem wszystkiego, co Jezus uczynił.

Po zstąpieniu Ducha Świętego, Apostołowie rozeszli się na cały świat by nauczać. Według apokryf Maciejowi przypadła Judea. Potem nauczać miał także między innymi w Macedonii i Etiopii, a zatem trochę świata pokonał. Podczas jednej ze swoich wędrówek podobno został nawet ocalony z rąk ludożerców przez Andrzeja Apostoła, brata św. Piotra.

Według Klemensa z Aleksandrii, w swoich naukach Maciej kładł szczególny nacisk na umartwianie ciała i panowanie nad żądzami. Do życia kościelnego wprowadził i rozwijał ascezę.

Istnieją dwa znane przekazy co do śmierci św. Macieja. Jedna wersja mówi, że Maciej zginął z rozkazu arcykapłana Ananiasza, który chciał go zmusić do odwołania nauk o Chrystusie. Klemens Aleksandryjski, którego podanie pochodzi z czasów bliższych Maciejowi, twierdził, że apostoł zmarł śmiercią naturalną.

Maciej jest darem Pana

Jak pisał kiedyś na łamach Gościa Niedzielnego ks. Artur Malina: „Chociaż Maciej jest wzmiankowany tylko w tym fragmencie Nowego Testamentu, to jednak wzmianka ta jest bardzo znacząca. W obydwu księgach Łukasza – w Ewangelii i Dziejach Apostolskich – imiona odpowiadają roli pojawiających się postaci. Greckie imię Matthias to skrócona forma, która pochodzi od hebrajskiego imienia Mattatyah, czyli ”dar Jahwe”. Nie tylko modlitwa apostołów, lecz także sposób wyboru dwunastego apostoła uwydatnia tę prawdę: ”I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu apostołów” (Dz 1,26). Dar Macieja poprzedza największy dar dla Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego przedstawione jest we fragmencie Dziejów Apostolskich bezpośrednio po opisie wyboru Macieja. Duch Święty jest darem Pana dla całego Kościoła reprezentowanego przez dwunastu apostołów.” (Gość Niedzielny Nr 19/2004)

Przy okazji wszystkim naszym „darom Pana” życzymy Bożego błogosławieństwa z okazji imienin!

WYDARZENIA Czytaj więcej
NAJNOWSZE WPISY: