Rozważaj Ewangelię każdego dnia!

"Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym" Łk 21,36

Zachęcamy do codziennego rozważania Ewangelii! Żeby Wam w tym pomóc już od lat wydajemy Kalendarz Niniwity. Jest to specjalny kalendarz z codziennymi rozważaniami Sercem Oblata. Przez karty Ewangelii prowadzić nas będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej - co miesiąc inny z ojców.

Kalendarz zawiera:

  • tekst codziennej Ewangelii
  • tekst oblackiego rozważania
  • daty i święta
  • propozycje rekolekcji

Módl się Słowem Bożym codziennie! >>

Kalendarz NINIWITY kosztuje jedyne 17,99 zł. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na funkcjonowanie i rozwój Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA.


Wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce

W ciągu ostatniej doby nastąpił gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Resort zdrowia przekazał do opinii publicznej informację o potwierdzeniu 4 280 nowych przypadków i 76 zgonach osób chorych na covid-19. To kolejny rekord infekcji SARS-CoV-2 w Polsce.

Nie brakuje również pozytywnych informacji. Kolejne 1 144 osób dołączyło do grona ozdrowieńców.

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1314121313481641985

Zachęcamy do śledzenia strony rządowej z najnowszymi informacjami o koronawirusie. W najbliższych dniach w życie wchodzą nowe obostrzenia. Warto również być na bieżąco z informacjami o strefach żółtych i czerwonych. W podróży te informacje będą przydatne, szczególnie biorąc pod uwagę wysokość kar jakimi straszy ministerstwo. Zapraszamy do obejrzenia mapy stref czerwonych i żółtych oraz zapoznania się z obostrzeniami w nich obowiązującymi.

Maseczka ochronna przed SARS-CoV-2. Źródło unsplash.com

Kto ocalał z Jerycha?

Z Jerycha ocalała nierządnica Rachab oraz jej rodzina. Stało się tak ponieważ uratowała zwiadowców Izraelskich, którzy przybyli do Jerycha na zwiad. Oto fragment księgi Jozuego ze Starego Testamentu, który opisuje to wydarzenie.

Wywiadowcy Jozuego w Jerychu

1 Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szittim dwu wywiadowców, dając im polecenie: «Idźcie i obejrzyjcie okolicę Jerycha». Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rachab i udali się tam na spoczynek. 2 Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach: «Oto mężowie z Izraelitów przybyli tu tej nocy, by wybadać kraj». 3 Posłał więc król Jerycha do Rachab rozkaz: «Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju». 4 Lecz kobieta wzięła tych dwu mężczyzn i ukryła ich. «Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam, skąd byli. 5 Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Pospieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich».
6 Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. 7 Ludzie <królewscy> natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających.

Umowa między Rachab a wywiadowcami

8 Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rachab weszła do nich na dach 9 i tak do nich powiedziała: «Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. 10 Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. 11 Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. 12 Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca; dacie mi znak jako rękojmię, 13 że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy, i uchronicie od śmierci».
14 Odpowiedzieli jej wywiadowcy: «Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność».