Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 15 stycznia

J 1, 29-34 Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest […]

J 1, 29-34

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Duch wskazał Janowi Jezusa. Dzięki Duchowi zobaczył on Jezusa, rozpoznał Go i w mocy Ducha daje świadectwo o Jezusie. Dajesz prowadzić się Bożym natchnieniom, by czasem myśleć tak, jak normalnie byś nie myślał, odezwać się wtedy i tak, jak normalnie byś się nie odezwał, pójść wtedy i tam, dokąd normalnie byś nie poszedł? Duch Święty prowadzi cię do Jezusa.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl