Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 16 stycznia

Mk 2,18-22 Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie […]

Mk 2,18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?». Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków».

Jak połączyć stare z nowym, a nowe ze starym? Jak połączyć myślenie rodziców z myśleniem dzieci, a myślenie dzieci z myśleniem rodziców? Jak połączyć Stary Testament, „oko za oko i ząb za ząb”, z Nowym Testamentem i przykazaniem miłości do nieprzyjaciół? Poznawaj życie Jezusa. On wypełnił cały Stary Testament, tworząc Nowy. Jednoczy wszystko w sobie.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl