Rozważanie Ewangelii na wtorek, 17 stycznia

Mk 2,23-28 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to […]

Mk 2,23-28

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?». On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Boże, dzięki Ci za ten świat, który nam dałeś. Dzięki Ci za czas, który jest darem i w którym możemy żyć, wzrastać, rozwijać się i odkrywać Ciebie. Daj nam oczy otwarte oraz mądrość i spojrzenie wiary, byśmy potrafili czerpać z Twojej hojności.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl