Rozważanie Ewangelii na środę, 18 stycznia

Mk 3,1-6 W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy […]

Mk 3,1-6

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Tylko żyjąc w wolności, tylko podejmując niezależne decyzje, bez przymusu i w świadomości, jesteśmy w stanie wybierać miłość. Tylko wolni ludzie potrafią kochać naprawdę, miłością, która jest darem. Jak z twoją wolnością, tak z twoim zrozumieniem i poznaniem Boga.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl