Rozważanie Ewangelii na piątek, 20 stycznia

Mk 3,13-19 Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I […]

Mk 3,13-19

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Ludzki umysł nie jest w stanie do końca pojąć zamysł Boży. To miłość po prostu. Bóg wybiera z miłości konkretnych ludzi, aby przy Nim byli, aby Mu towarzyszyli i aby mógł ich posyłać do realizacji swoich misji. Miłość się przyjmuje. Na miłość się odpowiada miłością. Boże, dzięki Ci za Twoją miłość do mnie.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl